Şub
12
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İHSAN OKTAY ANAR’IN ANLATILARINDA YASAK MEYVE / AHMET KOÇAKOĞLU

     İnsanoğlunun dünya sürgününün miladı olan “yasak meyve” olayı Tevrat, İncil ve Kur’an gibi kutsal metinlerin yanı sıra birçok mitoloji ve dinsel öğretide de karşımıza çıkmaktadır. Bunların en eskilerinden olan Sümer mitlerinde “Hastalık ve ölümün olmadığı bir ülkede yetişen meyvelerden birinin yasak olduğu anlaşılır. Bu cennet bahçesinde Yer Tanrıçası sekiz ağaç yetiştirir. Bu ağaçlar meyvelenince Bilgelik Tanrısı Enki meyvelerin her birinden tadır. Buna Yer Tanrıçası çok kızar, Tanrıyı ölümle lanetleyerek ortadan yok olur. Bilgelik Tanrısı çok ağır hastalanır. Diğer Tanrılar büyük güçlüklerle Yer Tanrıçasını bularak Bilgelik Tanrısını iyi etmesi için yalvarırlar. Tanrıça, Bilgelik Tanrısının 8 bitkiye karşı hasta olan 8 organı için birer Tanrı yaratır.” (Bayat, 2008: 619). Görüldüğü üzere meyveleri tadan Bilgelik Tanrısı Enki’dir. Enki bu hareketinin sonrasında Yer Tanrıçası tarafından lanetlenmek suretiyle hastalanmaktadır ki bu da kusuru, noksanlığı ve aczi sembolize etmektedir. Bu bağlamda Enki’nin davranışı ile Âdem ve Havva’nın “yasak meyve”yi tatması birbiriyle örtüşmektedir.       

Nis
8
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

POSTMODERNİZM KAVŞAĞINDA İNSAN YAHUT GEVŞEYEN “VİDA”LAR

     Modernite, insanı her şeyin ölçütü yapmakla, sonuçta “insan”ı, insan aklını ve dünyayı mutlaklaştırmıştır. Bilim ve teknolojinin imkânlarıyla sömürü bayrağını şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta ulaşabildiği, erişebildiği her yere diken muhteris Avrupa, işte bu süreçte modern “birey”i yaratır.

     Dünyevî hırslarının kölesi olan Avrupa, gücünü ve hegomanyasını yedi düvele yayarken, bir taraftan gücün getirdiği iktidar duygusuyla doyumsuz bir haz yaşarken, diğer taraftan da ontolojik bir buhran içindedir. İnsanlığı kurtaracak tek kılavuzun ilim olduğuna inanan Avrupalı “birey”, bütün kutsallarını bir bir yakarken, Tanrı’nın tahtına da kendisi oturmuştur. Dünyayı ve dünyevi iktidarı mutlaklaştıran Batı, yaşadığı boşluğu/huzursuzluğu güvenlik ve sömürü alanlarını olabildiğince genişletmekte bulmuştur.

Modernite, insanı her şeyin ölçütü yapmakla, sonuçta “insan”ı, insan aklını ve dünyayı mutlaklaştırmıştır. Bilim ve teknolojinin imkânlarıyla sömürü bayrağını şehir şehir, ülke ülke, kıta kıta ulaşabildiği, erişebildiği her yere diken muhteris Avrupa, işte bu süreçte modern “birey”i yaratır.

     Dünyevî hırslarının kölesi olan Avrupa, gücünü ve hegomanyasını yedi düvele yayarken, bir taraftan gücün getirdiği iktidar duygusuyla doyumsuz bir haz yaşarken, diğer taraftan da ontolojik bir buhran içindedir. İnsanlığı kurtaracak tek kılavuzun ilim olduğuna inanan Avrupalı “birey”, bütün kutsallarını bir bir yakarken, Tanrı’nın tahtına da kendisi oturmuştur. Dünyayı ve dünyevi iktidarı mutlaklaştıran Batı, yaşadığı boşluğu/huzursuzluğu güvenlik ve sömürü alanlarını olabildiğince genişletmekte bulmuştur.

Ock
31
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNİN ANLATI DÜZLEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ / ARŞ.GÖR.VEYSEL ŞAHİN

Kültür tarihimizin en zengin miraslarından biri olan Dede Korkut hikâyeleri, öznel anlamda Türk milletinin, evrensel anlamda ise insan(lığ)ın dünya üzerindeki sembolik yolculuğunu ele alır. Türk kültürünün en önemli bellek mekânlarından biri olan Dede Korkut hikâyeleri, varoluşun kutsal yazgısını arketipsel sembollerin diliyle ortaya koyar. Bu çalışmada yüksek bilinç ve zengin bir imgeyle örülen Boğaç Han hikâyesini ele alarak yapı, izleksel kurgu, dil ve anlatım biçimi bakımından anlatı düzlemindeki yerini ortaya koyduk. Boğaç Han hikâyesi, Dede Korkut hikâyelerinin ilkidir ve Oğuz tarafından kutsal sayılan değerlerin geleceğe taşınması ve gelecek kuşaklara kavratılmasını işleyen simgesel anlatımlı bir mikro evrendir.

Kas
28
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

AHMET HAŞİM'İN VE ASAF HALET'İN POETİKALARI / PROF.DR. ALİ İHSAN KOLCU

     Ahmet Haşim, Yahya Kemal'le birlikte modern Türk şiirinin kurucuları arasında sayılmıştır.
     Şiirini sosyal ve siyasal konulardan uzak tutup saf şiir modasına uyarak kendisini devrinin sanat anlayışınndan ayrıştırmış bir şair olarak Haşim, çok tartışılmış sanatçılarımızdan biridir.
     Bu çalışmada Haşim'in poetikasını oluşturan Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı edebiyat tarihimiz için önemli yazısı tahlil edilmiştir.  
     Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında şiir üzerine düşünmüş ve sistematik bir poetika tanzim etmiş şairlerden biri de Asaf Halet Çelebi'dir.
     Onun 1954 yılında İstanbul dergisinde yayımladığı "Benim Gözümde Şiir Davası" adlı makalesi ve "Şiirde Şairin Tesiri" adlı daha önceden yazılmış bir makalesini ana hatlarıyla Asaf Halet'in şiir hakkındaki düşüncelerini verir.
     Bu makaleler tahlil edildiğinde şairin tamamıyla Saf Şiir taraftarı olduğu anlaşılacaktır. Kendi yaşadığı dönemin sanat anlayışını benimseyen Asaf Halet şiir tarihimizde kendine özgü bir şiir rengi olan sanatçımızdır.
      Bu çalışmada onun poetikası çözümlenmiştir.

Tem
3
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MANZUM EDEBÎ METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA “STİLİSTİK YAPI İNCELEMESİ”NİN ÖNEMİ / DOÇ.DR. SAADETTİN YILDIZ

alt    Manzum edebî eserlerin stilistik yapıları arasındaki benzerliklerin yanıltıcı olma ihtimali yüksektir. Benzerliklerin araştırılıp değerlendirilmesinde "teori" değil, "tesbit" esastır. Teori esas alınırsa, hemen her edebî eserde -ilk bakışta çok da inandırıcı gelen- tesirler vehmedilebilir. Oysa ilmî ve sistematik bir çalışma vehim üzerine kurulamaz. Bu vehimden kurtulabilmek için, ortak coğrafya, aynı nesle mensubiyet, aynı dünya görüşüne (inanç, ideoloji vb.) bağlılık, aynı bilgi ve kültür kaynağından beslenmiş olmak gibi genel; ruh hâli, zevk ve mizaç ortaklığı gibi özel yönlendirici faktörlerin de dikkate alınması gerekir.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031