Şub
19
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

YAHYA KEMAL'İN Ş E M 'İ M O L L A ADLI HİKÂYESİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME / YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER

alt     Yahya Kemal, konusunu Osmanlı’nın çöküş döneminden alan Şem’i Molla adlı hikâyesinde son dönem Osmanlı bürokrasisini ve devlet sisteminin işleyişini ele alır. Yazar, Şem’i Molla’da gelenekli anlatıma yaklaşan bir üslûpla Osmanlı devlet adamlarının ihtiras ve entrikalarını dikkatlere sunar.

Ock
9
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

FETHİ NACİ’NİN BAKIŞIYLA BEŞİR FUAD YA DA FETHİ NACİ’DE BEŞİR FUAD KARMAŞASI VE AKADEMİK ÇEVRELER / YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER

FETHİ NACİ’NİN BAKIŞIYLA BEŞİR FUAD YA DA

FETHİ NACİ’DE BEŞİR FUAD KARMAŞASI VE AKADEMİK ÇEVRELER

YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

Ara
5
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TÜRK EDEBİYATINDA İLERİ BİR ATILIŞ: YAHYA KEMAL'İN AKINCI ŞİİRİ/ YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER

alt     Modern Türk şiirinin öncülerinden olan Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958), 20. yüzyılın başlarında yeni bir şiir dili ve estetiği kurma uğraşına girişir. O, kendi söyleyişi ile 1903'te Paris'e "firar" ettikten sonra on dokuz yirmi yaşlarından itibaren kuracağı sanatın tarihî arka plânını, şartlarını, dilini ve estetiğini araştırma yoluna gider. İmparatorluktan millî devlete geçiş sürecinde kaynağını millet varlığının kolektif duyuş ve düşünüşünde bulan bir şiir estetiği geliştirme çabası içinde olur. Onun eserleri, uzun süren arayışlarına bağlı olarak geç ortaya çıkar. Bu eserler, mensup olduğu millet varlığının yüzyılların zevkini, duyuş ve düşünüşünü yeni ve Batılı bir bakışla toplayan, dikkatle işlenerek kristalize eden birer sanat eseri şeklinde belirir. Bu yönüyle Yahya Kemal'in sanatı, Tanzimat sonrası yenileşme hareketinden itibaren bir zevk değişikliğini ve dağınıklığını yaşayan Türk şiirini toplama, ona kendi dilinin ifade imkânları içerisinden kendi estetiğini kazandırma çabasının ürünü olarak ortaya çıkar. Şairin kurmaya çalıştığı şiir estetiğinin ilk örneklerinden biri olan ve aynı zamanda Türk şiir geleneği içerisinde ileri atılışı ifade eden gençlik dönemi kalem ürünlerinden Akıncı şiiri bu çerçevede değer kazanır.

Ara
2
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

CENGİZ AYTMOTOV'UN GÜN UZAR YÜZ YIL OLUR ROMANINDA DÜZENİN YABANCILAŞMASINDA VE İNSANIN KENDİSİ OLMASI PROBLEMİ / YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER

Cengiz Aytmatov’un Gün Uzar Yüz Yıl Olur Romanında Düzenin Yabancılaşması ve İnsanın Kendisi Olması Problemi
Yard. Doç. Dr. Cafer Gariper
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

Eyl
22
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MASAL VE EFSANENİN MODERN ROMANDA KURGU UNSURU OLARAK KULLANILMASI VE TARİHÎ ROMAN: RUH ADAM VE GÜN UZAR YÜZYIL OLUR ÖRNEĞİ /YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER-ARŞ. GÖR. YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN

alt     Bu bildirimizde önce gelenekli anlatılarla modern hikâye ve roman arasındaki bağa dikkat çekmek, sonra gelenekli anlatıların modern hikâye ve romanın kurgusunda üstlendiği role temas etmek istiyoruz. Daha sonra konumuz çerçevesinde Hüseyin Nihal Atsız'ın Ruh Adam romanıyla Cengiz Aytmatov'un Gün Uzar Yüz Yıl Olur romanın kurmaca dünyasında gelenekli anlatılardan masal ve efsaneden yararlanma tarzlarını ele alacağız. Asıl olarak da romanın kurmaca dünyasında zaman unsuru çerçevesinde gelenekli anlatıların modern hikâye ve roman üzerindeki fonksiyonunu değerlendirmeye çalışacağız. ‘Tarihî roman' şeklinde isimlendirilen roman kategorisi içinde gelenekli anlatılardan gelen anlatı düzleminin, bu arada zaman tasavvurunun modern romana ne kattığını tartışmaya açma gayreti içinde olacağız.

Eyl
7
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

CENGİZ AYTMATOV’UN CEMİLE ADLI HİKÂYESİNDE İNSANIN KENDİSİ OLMASI PROBLEMİ VE AŞK / YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER


Cengiz Aytmatov’un Cemile Adlı Hikâyesinde İnsanın Kendisi Olması Problemi ve Aşk
Yard.  Doç. Dr. Cafer Gariper
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

Nis
29
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

NÂZIM HİKMET’İN SANAT EVRENİNDE BİLİNÇ PARÇALANMASI VE MEVLÂNÂ KARMAŞASI/YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER - ARŞ. GÖR. YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN


NÂZIM HİKMET’İN SANAT EVRENİNDE BİLİNÇ PARÇALANMASI VE MEVLÂNÂ KARMAŞASI
YARD. DOÇ. DR. CAFER GARİPER - ARŞ. GÖR. YASEMİN  KÜÇÜKCOŞKUN

- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

Nis
20
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

HAYATLA KURMACA ARASINDA ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ROMANI/ YARD. DOÇ. DR.CAFER GARİPER- ARŞ.GÖR. YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN

 


HAYATLA KURMACA ARASINDA ELİF ŞAFAK’IN SİYAH SÜT ROMANI
YARD. DOÇ. DR.CAFER GARİPER- ARŞ.GÖR. YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın –

 

Nis
21
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: A R A Y I Ş L A R / SAYI:16 2006

altA R A Y I Ş L A R, YIL: 8, SAYI: 16, 2006
Cafer GARİPER/ Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN
, Çetin Altan'ınGelecekçi Ütopik Kurgusu :2027 Yılının Anıları,1-24
Zeki TAŞTAN, Türk Halk Anlatı Geleneği İçinde Yer Alan Battal Gazi'nin Türk Romanındaki Yansımaları, 25-40
Selma BAŞ, Bir Halk Kahramanı ve Saz Şairi Olarak Köroğlu'nun Türk Romanındaki Yansımaları, 41-57
Charles I.GLICKSBERG (Çev. Yunus BALCI) ,Modern Edebiyatta İronik Görünüm II, 59-69
Birol AZAR, Dadaloğlu'nun "Bir Sevda Kalktı da Serime Doğru" Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme, 71-80
Bülent Cercis TANRITANIR/ Rıdvan ERGİN, F.Scott Fitzgerald'ın The Gerat Gatsby ve This Side Of Paradise Adlı Romanlarında Amerikan Rüyası'nın Sonu, 81-89
Muharren DAYANÇ, "Bir Bulgar Kızı veya Türkçülük Fikrinin Ortaya Çıkışını Özetleyen Sembol Bir Hikâye:
Nakarat, 91-102
Yusuf TEPELİ, Ölçünlü Türkiye Türkçesinde Eş Biçimli Biçim Birimlerinden/Yapılardan "n,ın,in,un,ün", 103-148
Suat KOLUKIRIK, Türk(iye) Eğitim Düzeyi ve Eğitime Bakışı:İzmir Tarlabaşı Çingeneleri Örneği, 149-160
Ahmet YARAMIŞ, Ermeni Cemaati Arasında Yaşanan Mezhep Kavgası ve Bunda Amerikan Misyonerlerinin Rolü (1831-1855), 161-172
Burcu ÖZCAN, Fordizm,Kültürel Tüketim ve Modernliğin Doğası, 173-189
Abdurrrahman ÖZKAN, Ses Yansımalı Kelimelerin Yer Adı Olarak Kullanılması, 191-197
Caner TASLAMAN, "Terör"ün ve "Cihad"ın Retoriği:Felsefi ve Teolojik Bir Değerlendirme, 199-222
Cafer GARİPER/ Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, Sait Faik Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Yakup Çelik'in Sait Faik ve Değerleri Duyan Bir Varlık Olarak İnsan Adlı Araştırması Üzerine Bir Değerlendirme, 223-242

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31