Ara
26
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TÜRKİYE'DE EDEBİYAT TOPLULUKLARI / ÖZTÜRK EMİROĞLU

   Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, şimdiye kadar müstakil bir çalışma olarak yayımlanmamıştır. Yurt içinde edebiyat eğitimi alan kimseler pek çok kaynağa ulaşmada büyük zorluklar yaşamazken, yurt dışında Türkoloji eğitimi gören insanların kaynaklara ulaşması oldukça zordur. O nedenle bu çalışma, Türklere yönelik olmasının yanında, yabancı Türkologlar da düşünülerek hazırlanmıştır. Mümkün olduğu kadar geniş kaynaklardan yararlanılarak, ideolojik kaygılar ön planda olmaksızın toplanmış ve Türk edebiyatı tarihinde yer edinmiş edebiyat toplulukları; oluşumları, edebî çalışmaları, dağılışları ve etrafında kümelendikleri süreli yayınlar da incelenerek, manifostolarıyla birlikte tanıtılmaktadır.
  AKÇAĞ YAYINLARI.

Ara
19
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

GÜNLÜKLERİN IŞIĞINDA TANPINARLA BAŞBAŞA/ PROF.DR.İNCİ ENGİNÜN-PROF.DR.ZEYNEP KERMAN

 Edebiyatın hemen her dalında eser veren Tanpınar, eserleriyle olduğu kadar şahsiyeti, hayat tarzı ve sahip olduğu kültürün derinliği ile yakın dönem edebiyatımızın en önemli şahsiyetlerinden biridir. Prof. Dr. İnci Enginün ve Prof. Dr. Zeynep Kerman'ın hazırladığı elinizdeki kitapta, Tanpınar'ın bilinmezleri, acı ve sevinçleri ile iç dünyası ve özel hayatı, edebiyat çevreleriyle ilişkilerini kendi kaleminden bulacaksınız.
   "Bu defteri seviyorum. Benden sonra okuyacağını düşünüyorum. Hoşuma gidiyor. Geçen zamanım görülecek sanıyorum..."
   "Hiçbir şeyi bitiremiyorum... Gece yarısı öksürükle uyandım ve ilk defa gelecek seneye çıkamam korkusu aklıma geldi. Ciddiyetle geldi. Hiçbir şeyi bitirmeden ölmek istemiyorum. O kadar eser ve kullanmadığım o kadar kelime varken..."
   "Abdullah Efendi'nin Rüyaları, bilhassa birinci hikaye böyle tenkitsiz mi geçecekti? Huzur ki okuyucuların hepsi sevdiler, üç makale ile, Yaz Yağmuru hiçbir akissiz mi geçecekti." "Bunların Türkiye'ye getirdiği hiçbir şey yok muydu? Türkiye ve Türkçeye. Ya şiirlerim? Hala hiç kimse "Deniz" manzumesinden bahsetmedi. "Deniz" manzumesi Türkçenin beş on manzumesinden biridir. Buna eminim. Buna makalelerimi de ilave edin... Fakat niçin bu kadar haksızlık? Bu işte eksiğim nedir!" "Belki de kendi kendimi mahveden benim. Hakkımdaki suikastinin bir sebebi de belki de benim..."
   "Daima derinleştim. Sıfırdan başlamış gibiydim. Bu sıfır Yahya Kemal ve Haşim hariç Türk şiirinin değer seviyesiydi. Eğer burada genişlemeğe razı olsaydım benim de hiç olmazsa Faruk (Nafiz Çamlıbel) kadar bir şöhretim olurdu. Biraz kaysaydım Orhan (Veli Kanık) ve cahit'ten (Sıtkı Tarancı) fazla sevilen adam olurdum. Yapamadım. Hakikaten sıfırdan başladım." "Kırk yaşında tek oda müstakil evim oldu. Herşey, hayatımda herşey geç oldu. İlk nesir kitabım kırk yaşında çıktı. Hala ikinci romanım Remzi'de bekliyor..."
DERGAH YAYINLARI, İSTANBUL 2007.

Ara
17
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ÇOCUK, EDEBİYAT VE EĞİTİM / ELİF KONAR

   İnsan hayatı bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemlerden oluşur. Her dönem bir öncekinin devamı ve bir sonrakinin başlangıcı olduğundan dolayı, dünyaya geldikten sonraki ilk dönem olan bebeklik ve çocukluk, temel alışkanlıkların edinilmesi açısından hayati bir önem taşır . Bu bilindiği için de hemen her ülkede özellikle gelişmiş ülkelerde çocukların yalnız bedensel ve ruhsal değil düşünsel gelişmelerine de özen gösterilir, önem verilir . Düşünsel gelişimde, çocuğa olan ilgi, ailenin bilgi düzeyi, okumayla ilişkisi, evdeki ve okuldaki kitap, dergi ve gazeteler önemlidir.
   Edebiyat (yazın) bize, sanatçı duyarlığı ile kurgulanmış bir yaşam sunar ve edebiyatın eğitim bakımından değeri, insana çok çeşitli duyma, düşünme ve hareket etme örnekleri vermesidir
. Edebi ürünler, insan ve yaşam gerçekliğini sanatçı duyarlığıyla kavramamıza; yaşamımıza yeni anlamlar katmamıza ve estetik değerlerimizi geliştirmemize yardımcı olurlar.

Ara
17
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA / NECATİ TONGA


CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINDA DİVAN ŞİİRİ TARTIŞMALARI VE GELENEKTEN FAYDALANMA
NECATİ TONGA
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın -

Ara
16
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ:D E R G A H, ARALIK 2007, SAYI:214.

İbrahim Kalın  Türkiye'nin çoğulculuk meselesi 1
Ali Emre  Kuyumcu Murat (şiir) 2
Fatih Bedir Köker  Bir sıkıntım yok (şiir) 2
Hayriye Ünal  Evla (şiir) 3
Nihan Kaya  Yazmak ve Yazmak Üzerine 3
Cafer Keklikçi  Derin Kuyu 4
Osman Özbahçe  Babam gelmiş babam gitmiş Türkiye varmış Türkiye yokmuş (şiir) 4
Sibel Eraslan  Maa (hikaye) 5
Furkan Çalışkan  Anlatmanın başka bir biçimi 5
Gülçin Duman  Yeşim H. Ölmek istiyor (hikaye) 7
İskender Pala  Nerede o eskiler 8
Ahmet İhsan Kaya  Mehmet Akif ve hikaye sanatı 10
Fazıl Gökçek  Mehmet Akif'in fikirleri, şiiri ve yepyeni bir safahat yayını 12
Derya Güven  Mehmet Akif'te yabancı ulus imgeleri 20
Kamil Yeşil  Geçmiş Günler Matinesi 23
Nurettin Topçu  Akif'in Ruhu 24

Ara
14
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ŞÂİR VE ROMANCI NABİZADE NAZIM / PROF.DR. HİMMET UÇ

Edebiyatımızda daha çok Karabibik hikayesi ve Zehra Romanıyla tanınan Nabizade Nazım, Tanzimat ve Servet-i Fünun toplulukları arasında yetişen ve eser veren nesle mensuptur. Yaşadığı dönemin bir hususiyeti olarak edebi anlayışı ve fikri yapısıyla iki nesilden bariz farklarla ayrılmaktadır. Elinizdeki eser, edebiyat tarihimizde natüralizmin ilk örneklerini veren Nabizade Nazım’ın hayatı eserleri ve düşünceleri üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma özelliği taşımaktadır.
KİTABEVİ YAYINLARI,2007.

Ara
9
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ:T Ü R K E D E B İ Y A T I, ARALIK 2007, Sayı:410

Filiz Bezirgan  "Türk Dünyası Atlası Tamamlandı" 4
Bahtiyar Arslan  Rüya Hikaye 11
-  Asaf Halet Çelebi 100 Yaşında 15
Hayrettin Orhanoğlu  Asaf Halet'in Aynasındaki Zaman 16
Refik Halit Karay  Şimdiki Şairler 18
Hüseyin Akın  Bir Çelebi Şair: Asaf Halet 20
Orhan Okay  Asaf Halet Şiir Okuyor 22
Kabil Demirkıran  Asaf Halet Çelebi'de Masallar ve Düşler 23
Zafer Acar  Şiiri Kelime, Kelimesi Şiir Olan şair 27
Haldun Taner  Beylerbeyili Şair 28
Serdar Harman  Işık şiir 31
M. Selim Gökçe  Karikatür ve Edebiyat Asaf Halet Çelebi Karikatürleri Üzerine Bir Deneme 32
Refik Halit Karay  Kendime Dair'den 34
Asaf Halet Çelebi  İçimden şiir 35
İlyas Dirin-Tahsin Yıldırım  Asaf Halet'in Kitaplara Girmemiş Yazıları 36
M. Said Türkoğlu  Okyanus Buluşması Şems İle Celaleddin 40
Kalender Yıldız  Anlım 43
A.Yağmur Tunalı  Bu Da Geçer 47
Şeref Yılmaz  Kırık Saf 48
Ahmet Sevgi  Ahmet Avni Konuk'tan Tevfik Fikret'e Cevap 49
Yağmur Atsız  Mütebessim Bir Şair:Fazıl Ahmed 54
İsmail Aykanat  Mülteci Bir Gün 55
Funda Özsoy Erdoğan  Kapıları Açmak "Söz Uçar, Yazı Kalır" 60
Veysel Şahin  15. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Elazığ'dan Cengiz Aytmatov Geçti 64
-  Kırkambar 74
Nihan Abir  Türk Edebiyatı Dergisi 2007 Fihristi 78

Ara
7
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN KAYNAKLARI VE MEVLÂNA’NIN HİKÂYELER ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARI/ YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÇIKLA-ARŞ. GÖR. SİBEL ÜST


MESNEVİ’DEKİ HİKÂYELERİN KAYNAKLARI VE MEVLÂNA’NIN HİKÂYELER ÜZERİNDEKİ TASARRUFLARI
YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÇIKLA
ARŞ.  GÖR.  SİBEL ÜST
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın -

Ara
6
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

OĞUZ ATAY'A ARMAĞAN,TÜRK EDEBİYATININ OYUN BOZANI/ HANDAN İNCİ

   Oğuz Atay, yedi yıllık kısa yazarlık hayatına sığdırdığı eserleriyle Türk edebiyatının klasikleşen yazarlarından biridir. Ardında bıraktığı kitaplar, edebiyat geleneğimizde yepyeni bir Türk romanın habercisi olmuştur. Elinizdeki derleme kitap, Tutunamayanlar ilk çıktığı günden bugüne kadar Oğuz Atay hakkında çıkan yazı ve eleştirilerden; Oğuz Atay’ın hayattayken yazdığı yazılarından ve gerçekleştirdiği söyleşilerden oluşmaktadır. Kronolojik olarak yerleştirilen yazılar, bugüne kadar Oğuz Atay üzerine söylenenler dışında “söylenmeyenleri” de yansıtmaktadır. Kitaptaki yazılar Oğuz Atay’ı anlama çabasını ortaya koyarken, aynı zamanda geçen otuz yıl içinde “susulan” ve “konuşulan” dönemlerin tarihî bir panoramasını gözler önüne sermesi bakımından da önemlidir. Bu kitap, Türk roman geleneğini kökten sarsan Oğuz Atay üzerine yapılan çalışmalara ilham verecek ve bundan sonra çalışma yapacaklar için de “demiryolu” üzerinde duraklamadan geçilemeyecek bir istasyon vazifesi görecektir.
   Kitapta Yazıları Yer Alanlar:
  A. Ömer Türkeş, Afşar Timuçin, Ahmet Ümit, Ali Akay, Arzu Aygün, Atilla Özkırımlı, Ayfer Tunç, Berna Moran, Cevat Çapan, Ç. Begüm Soydemir, Çağlar Keyder, Doğan Hızlan, Ekrem Işın, Enis Batur, Erdoğan Şuhubi, Faruk Haksal, Fatih Özgüven, Fethi Naci, Füsun Akatlı, Günay Özmen, Gürsel Göncü, Güven Turan, Haldun Taner, Halit Refiğ, Hilmi Yavuz, Jale Parla, Kürşat Başar, Mahmut Temizyürek, Mehmet Seyda, Memet Baydur, Memet Fuat, Murat Gülsoy, Murat Yalçın, Murat Belge, Murathan Mungan, Mustafa Alp Dağıstanlı, Nurdan Gürbilek, Oğuz Demiralp, Oğuz Atay, Oktay Akbal, Oray Tuğlan, Orhan Şahinler, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Ömer Madra, Pakize Kutlu, Perihan Mağden, Rauf Mutluay, Recep Bilginer, Sadık Yalsızuçanlar, Selim İleri, Semih Gümüş, Sibel Irzık, Vüs`at O. Bener, Yavuz Atay, Yıldız Ecevit, Yusuf Atılgan, Zeynep Atamer, Zühtü Bayar

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Kasım 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930