Kas
1
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: BİLİG, SAYI:63, GÜZ 2012

S.Atakan Altınörs
Rousseau’nun Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı 

Sema Aslan
Türkiye Türkçesinde Ol- Yardımcı Fiilli Yapıların Görünüş-Zaman Bildirimindeki İşlevleri 

İbrahim Etem Çakır
XVI. Yüzyılda Ayntab’da Toplumsal Kontrol Aracı Olarak Mahalle Halkının Rolü 

Erdal Çoban
Orta Çağ Macarları Arasında Doğulu Müslüman Gruplar 

Mehmet Merdan Hekimoğlu
Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin Hukuki Boyutları 

İbrahim Kavaz
Tarihselcilik Anlayışı ve Tarihî Romanlarda Gerçeklik Üzerine Bir Değerlendirme 

M.Akif Kireçci
Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile İlişkilendirilmesi: Arap Baharı ve Türk Tecrübesi 

Ahmet Pehlivan
Öğretmen Adaylarının Anadolu Ağızlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Hayrettin Pınar
Tanzimat Döneminde İktidar Oyunları: Bâbıâlî ve Hıdiv İsmail 

Nazım H. Polat
Ömer Seyfettin’de İlginç Söz Varlığı 

Soyalp Tamçelik
Kıbrıs’ta İç Göç Hareketleri ve Olası Bir Anlaşmada Etkileri 

Nuri Yavan
Türkiye’nin Yurt Dışındaki Doğrudan Yatırımları: Tarihsel ve Mekânsal Perspektif 

Ali Ata Yiğit
Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması 

İsa Sarı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews 

bilig
Yayın İlkeleri 

Ekm
30
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: ARAYIŞLAR, YIL:10, SAYI:20, 2008

Cafer Gariper, Yasemin Küçükcoşkun, "Orhan Pamuk'unMasumiyet MüzesiRomanında Nesne Fetişizmi Bedenin ve Mekânın Poetik Dili", 1-26

Cafer Şen, "Edebî Eserlerde Dil Deformasyonlarının Felsefî Temelleri", 27-39

Ebru Burcu Yılmaz, "Tevfik Fikret'in Zehirli Aynası:Gayyâ-yı Vücûd", 41-46

Oğuzhan Karaburgu, "Baba ve PiçRomanı ve Simetri", 47-62

Cafer Gariper, "Günahın Çağrısı:Bir İntihal Hâdisesi", 63-74

Selçuk Çıkla, "Yahya Kemal ve Beyaz Lisan", 75-112

Ümit Akca,Akın Bakioğlu, "Türk Modernleşmesinde Bir Yönelim: Halil Nimetullah Öztürk", 113-126

Bülent Şen, "Dünya Düzeni Karşısında Türkiye'nin Konumu ve Yeni Seçenek Arayışları:Yeni Dünya Düzeni'nden Avrupa Birliği'ne", 127-161

Mehmet Necmettin Bardakçı, "Türk Sufiliğinin Batı Dünyasının Sosyo-Kültürel Hayatına Etkileri", 163-178

Turgut Tok, "Yerel Gazetelerde Kullanılan Sıfatların Değerlendirilmesi:Denizli Deha 20 Gazetesi Örneği", 179-188

Levent Kurgun, "Pamukkale Adına Dair", 189-193

Levent Doyuran, "Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesi'ndeki Zarflar ve İşlevleri Üzerine", 195-212

Nergis Biray, "Cemilî Divanı ve Eserdeki Batı Türkçesi Etkileri", 213-223.

Ekm
2
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: ROMAN KAHRAMANLARI, SAYI:12, EKİM-KASIM-ARALIK 2012

İçindekiler:
Aslan Asker Şvayk
-Yaroslav Haşek-
Aslan Asker Şvayk: Dörtlük Kahraman
-Celâl Üster-
Aslan Asker Şvayk Anlatırsa
-Aslı Atasoy-
Viran Dağlar-Necati Cumalı-Makedonya'nın Son Osmanlı Beyi Zülfikar Bey ya da Viran Dağlar'ın Poetikası
-Semiramis Yağcıoğlu-

Balkanlar'da Bir Vatansever Zülfikar Bey
-Tevfik Sütçü-
Bizim Diyar-Sevinç Çokum-Rumeli'nin Anası: Gülsüm Ana /Beylerin Beyi: Ali Bey
-Hülya Argunşah-
"Çöl Yolculuğunda Doyulmaz Su" Bizim Diyar'ın Haşim Dayısı ve Zabit Rıfat'ı
-Oğuzhan Karaburgu-
Ülkeler ve Edebiyatları: Bulgar Edebiyatı
Bulgar Edebiyatının Tutkulu ve Istıraplı Roman Kahramanları 
-Nahide Deni, Elena Trifonova-

Balkan Savaşları'nın Roman Kahramanları
-Atanas Atanasov-

Çağdaş Bulgar Yazarları
-Elena Trifonova-

Korku Edebiyatı
Tufan'dan Bu Yana Korku Edebiyatı
-Fatma Cihan Akkartal-
Lanetlilerin En Lanetlisi: Vampir Lestat
-Galip Dursun-

Frankenstein: Bir Kitap, Bir Doktor, Bir Yaratık
-Fatih Danacı-

Dr..Jeykll ve Bay Hyde'ın Gizemi
-Sezgin Tanrıyakul-
Barker'ın "Korku"su..
-Onat Bahadır-
Kadın Roman Kahramanları
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mürebbiye'sinde Hangi Ben ya da Beden
-Betül Tarıman-
"Kandil Gecesi Bir Kuş Azad Edeceğim" Dilber'in Sergüzeşti 
-Asuman Susam-

Muhadarat'ta Başka Türlü Eğitim: Kadınlar Arası Mücadele, Ezme ve Ezilme
-Didem Atayurt-

Çünkü "Töre"nin Uzun Bacakları Var
-Çiğdem Sezer-

İntibah'ta Cariyeler ve Düşmüş Kadınlar
-Hülya Soyşekerci-

Ekm
2
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: TÜRK EDEBİYATI, SAYI:468, EKİM 2012

Beşir Ayvazoğlu

 HASBIHAL

Konuşan: Sezai Coşkun

 "Prof. Dr. Harun Duman "SAVAŞ EDEBİYATI, CEPHE GERİSİNİN MÜCADELESİDİR”

Hülya Argunşah

 ÖMER SEYFEDDİN VE BALKAN GÜNLÜĞÜ "HÂL KENDİMİ BİR MANEVRAYA GİDİYOR SANIYORUM.”

Nesime Ceyhan Akça

 KAYDI HİKÂYEYLE DÜŞÜLDÜ: BALKAN SAVAŞI

Mehmet Samsakçı

 MESİHPAŞA İMAMI: IZDIRAPLA AŞKIN RUMELİ HÂLİ

Sâmiha Ayverdi

 GÖÇ

Sezai Coşkun

 KİMSESİZ BIRAKILAN ÖLÜLERİN HİKÂYESİ NECATİ CUMALI VE BALKANLAR

 GÖZ KAPAKLARININ ARDINDAKİ VATAN: BİZİM DİYAR

Mehmet Güneş

 ‘BU MATEMLE HERKES ZÂR ZÂR OLDU’ BALKAN HARBİ ACILARININ TÜRK ŞİİRİNDEKİ AKİSLERİ

Mehmet Özdemir

 GİRDAP

Ahmettahsin Erdoğan

 SON PERDE

Recep Seyhan

 GÜNEŞİN DOĞDUĞU YERDE (hikâye)

Yusuf Çağlar

 Hazine-i Evrak MEHMET KAPLAN’DAN NÜVİT ÖZDOĞRU’YA MEKTUP

Fazıl Gökçek

 BALKAN HARBİ SIRASINDA FATİH KERİMİ’NİN İSTANBUL İZLENİMLERİ

Ali Şükrü Çoruk

 BALKAN HARBİ VE PİERRE LOTİ

M. Selim Gökçe

 DRİNA KÖPRÜSÜ VE BALKAN HARBİ

Hülya Atakan

 HANİ, ŞAR DAĞI’NDA DEVAMIYDI BURSA’NIN? (gezi)

Belkıs İbrahimhakkıoğlu

 SESSİZ GÖÇEN ÇINAR

Yakup Öztürk

 NEHİR TUNA, DAĞ BALKAN HATIRALARDA BALKAN SAVAŞLARI

 KIRKAMBAR


Ekm
2
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: YENİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, SAYI:8, TEMMUZ-ARALIK 2012

Makale

RECEP DUYMAZ
Sezai Karakoç’un Eğitime Bakışı: 1 İlk, Orta ve Lise

SÜHEYLA YÜKSEL
Muhtevası ve Kaynakları Bakımından Şairin Romanı

MUHİTTİN ERSUNGUR
Ahmet Hamdi Tanpınar’s View of Cultural Change
(Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Kültürel Değişime Bakışı)

SELDA GÜREL
Halid Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu Adlı Eserinde Tasvirlerarası İlişkiler

OKAN KOÇ
Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat Romanında Üslûp Değişkenlikleri

ÖZLEM KALE
Romandan Uyarlanan Filmler Nasıl Başarılı Olabilir?

HAYRETTİN ORHANOĞLU
1950 Sonrası Türk Şiirinde Kişilik İlişkileri ve İç Dünya Modelleri

NİLÜFER AKA
Hilmi Yavuz’un Çöl Şiirleri’nde Varlık Sorgulaması

EMEL AYDIN
Öyküde Şiir, Şiirde Öykü

ERTUĞRUL AYDIN
Kıbrıs Türk Dergiciliği

Sempozyum

Ahmet Hamdi Tanpınar Ölümünün 50. Yılında Anıldı

Kitap Tanıtımı

BÂKİ ASİLTÜRK
Rıza Tevfik’in Sanat ve Düşünce Dünyası

OĞUZHAN KARABURGU
Türk Hikâyesinde Mekân

MEHMET YILMAZ
Bir Edebiyat Bilimcisinin Yol Bulma Sıkıntısının Özgün Neticesi:
Prof. Dr. İsmet Emre’nin Edebiyat Bilimi

ÖZLEM NEMUTLU
Sessiz Yaşadım

ADEM POLAT
Mehmed Âkif İnsan ve Medeniyet

ELİF ÖKSÜZ GÜNEŞ
Varoluş ve Bireyleşme Açısından Ferit Edgü Anlatılarında Yapı ve İzlek

HÜSEYİN AYAZ
Melih Cevdet Anday’ın Şiir (Ç)evreni

EMİR ALİ ÇEVİRME
Modernleşmenin Zihniyet Dünyasında Bir Tanpınar Fetişizmi


Dergi

YAKUP ÖZTÜRK
Değirmen Dergisi ve "Yüzyılın Dergileri 1900-2000”

Eyl
30
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

FATMA ALİYE KÜLLİYATI YAYIMLANDI...

 

    Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinen Fatma Aliye'nin, kadın duyarlılığıyla kadını ilgilendiren pek çok konuya ve devrinin olaylarına bakış açısını yansıtan eserleri, büyük bir kültür hizmeti olarak Kesit Yayınları tarafından yayımlanıyor… Bu külliyat, araya giren yıllar ve alfabe değişikliğinin bütün engelleri aşılarak Türk okuyucusuna Fatma Aliye'yi okuma fırsatı veriyor. Yayının editörlüğünü kadın edebiyatı üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Hülya Argunşah yapmış. Kitaplar sahanın uzmanı akademisyenler tarafından titizlikle eski harflerden yeni harflere aktarılmış, kitapların girişine kitapla ilgili değerlendirmeler ve kitapların sonuna da günümüz okuyucusunun metinleri daha iyi anlamaları için küçük sözlükler eklenmiştir. 
 
         
     Kesit Yayınları, İstanbul 2012.

Eyl
28
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİR YUNUS ROMANI: OD-BİZİM YUNUS / YRD.DOÇ.DR. OĞUZHAN KARABURGU

     Sadece Türk edebiyatının değil dünya edebiyatının da bir klasiği haline gelmiş olan Yunus Emre,  günümüze kadar pek çok ilim ve sanat disiplini tarafından çeşitli cepheleri ile ele alınmış ve incelemelere konu olmuştur. Hayatı hakkında bildiklerimiz menkıbelerle sınırlıdır. Hatta denilebilir ki Yunus Emre hakkında bildiğimiz her şey bir belirsizlik bulutu arkasında saklıdır. Bu belirsizliğin sınırları doğumundan ölümüne kadar uzanır. Hayat hikayesi ise tamamen bir muammadır. Tahsil görüp görmediği, ne kadar şiir yazdığı, hangi tarikatlara intisap ettiği gibi pek çok konu bu çerçevede değerlendirilebilir.

Eyl
28
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MİKA WALTARİ’NİN BİZANSLI AŞIKLAR ADLI ROMANINDA FETİH VE İSTANBUL / NECATİ TONGA

      Tarihî seyri içinde üç büyük medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, köklü ve zengin geçmişiyle dünya şehirleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. İstanbul, edebiyat tarihimiz boyunca üzerine en çok şiir yazılan, bir dekor, bir zemin olarak edebî metinlerde genişçe yer bulan bir şehir olmuştur. Edebiyatta İstanbul’a olan bu ilgi, yalnız Türk şair ve yazarlarıyla da sınırlı değildir. Alphonse de Lamartine, Pierré Loti, Edmondo de Amicis, Gérard de Nerval gibi dünya edebiyatından pek çok edebiyatçı edebî eserlerinde İstanbul’u ele alıp işlemiştir. Bu yazarlardan biri de Mika Waltari’dir.   

Eyl
28
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TANPINAR VE KADININ NELİĞİ /CAFER GARİPER

         Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatındaki çok sayıda sanatkâr gibi, özel hayatını sır perdesiyle kapatanlardandır. Ümitleri, hayal kırıklıkları, aşkları pek bilinmez. Ölümünün üzerinden yaklaşık elli yıl geçmesine rağmen adı etrafında bazı söylentiler ortalıkta hâlâ dolaşmaktadır. Ondan söz eden arkadaşlarının ve tanıdıklarının aktardıkları ilgi çekici hatıralar, mektuplarındaki kırıntı bilgiler onun insan tarafını aydınlatmaya yetmez. Yine de onun hakkında anlatılan kimi hatıralar, küçük anekdotlar büyük resmin parçaları olarak anlam kazanır, eserlerinin arkasına çekilmiş insanı birazcık da olsa görünür kılar. Son yıllarda günlüklerinin yayımlanmasıyla kendisini anlatan insanla özel hayatının bazı köşeleri ve iç dünyasının karanlık alanları önemli tarafıyla aydınlanır gibi oldu. 

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031