May
20
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

RENGÂRENK BİR GÖKKUŞAĞI:HİLMİ YAVUZ’UN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER / NECATİ TONGA

     Postmodernizme paralel olarak gelişen metinlerarası ilişkiler kuramına göre bir edebî metin, kendinden önce kaleme alınan edebî metinlerden izler taşır, başka eserlerden ve edebî türlerden etkilenir. Özellikle epigraflar, metin içerisindeki cümleler, tarihî göndermeler ve iktibaslar ile bir edebî metinde metinlerarası bir ilişki sağlanabilir. Edebî eser, bir birikimin mahsulü olduğuna göre onu değerlendirirken de yazanın yaptığı göndermeleri göz önüne alarak incelemek gerekecektir.

      Hilmi Yavuz’un son dönem Türk edebiyatında şiirleriyle doğu ve batı kültürleri arasında bir köprü kurmaya, bir sentez yapmaya çalıştığı görülmektedir. Her bir kitabını bir ana izlek çevresinde şekillendiren Hilmi Yavuz’un şiirlerinin diğer bir önemli özelliği, geçmişte yazılmış edebî metinlerle kurduğu ilişkidir. Biz bu makalede Hilmi Yavuz’un şiirlerini kullanılan imgeler, yapılan göndermeler ışığında metinlerarası ilişkiler açısından değerlendirmeye çalışacağız.

May
14
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

EFENDİME SÖYLEYEYİM,HASAN ALİ TOPTAŞ KİTABI

     Bu kitap, Hasan Ali Toptaş’ın hem eserlerinin hem de kendisinin bugünden görülen bir profili olarak kurgulandı. Hayatı üzerine şimdiye kadar yapılan en ayrıntılı söyleşi ve romanlarını kurguladığı dünyası… Eserlerini yabancı dillere çevirenlerin, tiyatroya ve sinemaya uyarlayanların deneyimleri… Türkiye’den ve yurt dışından çizerlerin Hasan Ali Toptaş illüstrasyonları... Şimdiye kadar yayımlanan bütün eserleri üzerine yazılan inceleme yazıları, edebiyat dünyasından dostlarının anıları, okurlarından mektuplar, kendi metinlerinden ve üzerine yazılan yazılardan yapılan alıntılar...

Efendime Söyleyeyim, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Hasan Ali Toptaş’ın hayatı ve edebiyatı üzerine geniş bir çalışma sunuyor.

  İletişim Yayınları, İstanbul 2010.

May
10
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İHSAN OKTAY ANAR ROMANLARININ GELENEKSEL ANLATI TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ / ARŞ.GÖR. GÜLSEREN ÖZDEMİR

     Bu bildiride metinlerarasılık tekniği yoluyla İhsan Oktay Anar romanlarının geleneksel anlatı türleriyle etkileşimi üzerinde durulacak, bu durumun sebep ve sonuçları tartışılacaktır. Ayrıca İhsan Oktay Anar romanları üzerinden, uzun bir gelişim süreci sonucunda doğan roman türünün günümüzde başka metinler ve başka türlerle karışma sürecine girdiği gösterilmeye çalışılacaktır.

May
9
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K E D E B İ Y A T I, SAYI: 439, MAYIS 2010

Beşir Ayvazoğlu  HASBIHAL
Konuşan: Umut Bulut  “İSYAN AHLÂKI BÜTÜN İNSANLI/A HİTAP EDER”
Hülya Atakan  TEPEDEKİ EV
YENİ CAMİ HÜNKÂR KASRI RESTORASYONU “EUROPA NOSTRA ÖDÜLÜ’NE LÂYIK GÖRÜLDÜ
Türk Edebiyatı  Resimli Türk Edebiyatı İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND
Bahtiyar Aslan   KENTİN HABERİ YOK
Recep Şükrü Güngör  KÖR YOLCULUK
Deniz Özbeyli  DİNOZOR
Hüseyin Bargan  “ANTOŞA YOK ARTIK” 
Hatice Buğra  NETSUKE
Mehmet Tekin   GERÇEK İLE KURMACA SARKACINDA / TAHİR SAMİ BEY’İN ÖZEL HAYATI
Hayati Koca  ‘BAL’ GİBİ BİR FİLM
Nuri Sağlam  HAYAL NEDİR, HAKİKAT NE
D Bilal Kemikli  SU ÜSTÜNE YAZI YAZMAK / EDEBİYATIMIZDA SU
Alim Kahraman  HAZİNE-İ EVRAK / FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞUNUN BİR AMBLEMİ VAR MIYDI
Altan Deliorman   UZUN BİR ÖMRÜN KISA BİR ÖZETİ 
Bahar Can   NİGÂR HANIM’IN FERYADI 
Türk Edebiyatı  KIRKAMBAR
ŞİİRLER
Adil Vakar   BAHAR 
Mehmet Aycı   GÖZ 
İbrahim Tenekeci   ALÜVYON 
Yasemin Kemaloğlu   FRONTAL LOB 
Serkan Türk   ÇÖL VE KIR 
Alikul Osmanov  DÜNYA ŞİİRİNDEN

Nis
30
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İLK KADIN YAZARLARDA TOPLUMSAL KİMLİĞİN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE BABANIN KEŞFİ / PROF.DR. HÜLYA ARGUNŞAH

     Osmanlının yeni bir medeniyet dairesine geçiş süreci ile Türk kadınının toplumsallaşması hemen hemen aynı zamanlara denk gelir. Özellikle ilk kadın yazarların roman ve hikâyeleri bu anlamda önemlidirler. Bu eserler kadının modern edebiyattaki ilk üretimleri olmanın ötesinde onun toplumsallaşma ve kimlik kazanma yolundaki aşamalarını, sancılarını ve bu yoldaki çeşitli çözüm önerilerini de bünyelerinde barındırırlar. Toplumun nispeten kapalı olan bir tarafı konusundaki birikimleri bizzat kendi içinden verme ayrıcalığını taşıyan bu eserler, bir değişim sürecini anlatması bakımından aynı zamanda birer sosyolojik malzemedirler. Bu bildiride ilk kadın yazarların eserlerinde birey-aile ilişkisine dikkat çekilecek, bunun aslında mühim bir toplumsal yansıma olduğu konusu vurgulanacaktır.

Nis
24
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE ÇOCUK, MASAL VE TEKERLEME / NURULLAH ULUTAŞ

     Cumhuriyet Dönemi’nin önemli şairlerinden Asaf Hâlet Çelebi, şiirinde ele aldığı temaların çoğunu çocuksu bir bakış açısı ve masalsı bir havayla işlemeye çalışır. Evrensel anlamda çocuk sevgisine sahip olan Asaf Hâlet Çelebi, gerek şiirlerinde gerekse gerçek hayatında bu çocuk yönünü muhafaza eder. O, çocukluğunda dinlediği masal ve tekerlemeleri yeniden yorumlayarak onları şiirine malzeme yapar. Masal ve tekerleme hem ahenk hem de içerik bakımından onunu şiirini besleye unsurlardır. Asaf Hâlet’te masala sığınma bazen gerçeklerden kaçınarak mutluluğu arama özlemi, bazen sosyal eleştiri bazen de felsefî görüşlerini somutlaştırmaya yöneliktir. Şiirine ilham veren masallar yalnız Türk masalları olmayıp Hint, İran ve Fransız masalları da onun şiirine kaynaklık eder.

Nis
21
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MEHMET ÖNAL’IN ÇEMBERİMDE GÜL OYA ADLI HİKÂYE KİTABINDA SOSYAL HAYATIN YANSIMALARI / CEYHUN ŞAHİN

     1979’dan beri Divan, Töre, Milli Eğitim, Nilüfer, Türk Kültürü, İlk Yaz, Bilig, Yedi İklim, Türk Yurdu, Son Duvar, Irmak, Edebiyat Güncesi ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde kültür, edebiyat ve sanat ile ilgili yazılar yayınlayan Mehmet Önal, bilim ve sanat adamlığı sıfatlarını bir arada taşıyan bir şahsiyettir. Edebiyat bilimi ve teorisi ile ilgili bilimsel eserler yazan Mehmet Önal, aynı zamanda Şeffaf Kanatlı Zaman(1994), Ömrün Özeti Bir Gün(1996), Efsâne(1999) ve Kırlangıçlar Ülkesi(2008) isimleriyle dört roman, Çemberimde Gül Oya(1998) ve Kafdağı’na Kar Yağıyor(2000) adlı iki hikâye kitabı kaleme almıştır.

     Hayatı ve varlığı, her yönüyle mecazların bir toplamı olarak algılayan Mehmet Önal’ın sanat anlayışının temelini, mecazın perdeleri arkasındaki hakikate ulaşma isteği oluşturmaktadır. “En büyük mecaz kâinattır. Hakikatin peşinde döner durur.”  cümleleriyle bu anlayışını özetleyen Mehmet Önal, sanatı sembol olanın içinde yeni bir sembol olarak görmektedir.

Nis
16
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ATAÇ'IN TİYATRO YAZILARI / MÜBERRA BAĞCI TAYFUR

     Ataç, Türk edebiyatının, şüphesiz ki en ilginç şahsiyetlerindendir. Zekası, edebiyat eserlerini tanıması, iyi ile kötüyü ayırabilecek zevke sahip olması ve sözünü sakınmaması temel özelliklerindendir Ataç’ın gençlik yıllarında ve daha sonra da devam eden tutkusu tiyatro olmuştur. Hayli ilkel olan Türk tyatrosunu izlemiş, oynanan eserlerle ilgili değerlendirmeler yapmış, seyrettiği eserleri okumuştur da. Bu yazılar üzerinde kısa bir inceleme yapan Metin And dışında, onları bir araya getirme teşebbüsüne kimse kalkışmamıştır. Bunun sebeplerinden biri şüphesiz ki, çok dağınık olan gazete nüshalarına ulaşma güçlüğüdür. Dergah’taki arkadaşlarından Tanpınar, ölümü dolayısıyla yazdığı yazıda onu okumanın bir çeşit “tiryakilik” yarattığını işaret ederken bu tiryakiliğin dayandığı zemini belirtir ve Ataç’ın tok sözlülüğünün “çetin zevki”nden kaynaklandığını hatırlatır. Yahya Kemal onun parıltılı zekasının etkisini “bir yıdız”a benzetir.

     Ataç’ın tiyatro yazılarını derleyen Müberra Bağcı Tayfur önemli bir çalışma yapmıştır.

     DERGÂH YAYINLARI,2010,İSTANBUL

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 1 ziyaretçi ile toplamda 2 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31