Tem
12
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ÜSTKURMACA BİR METİN : KAYIP HİKAYECİ / DR. SECAATTİN TURAL

     Alim Kahraman’ın birbirine bağlı hikayelerden oluşan “Kayıp Hikayeci”si  hikayecinin kaybolması, yarım bırakılmış metin olma özelliği, yabancılaşmayı, kimlik ve kişilik bölünmesini metaforik/imgesel düzlemde dile getirmesi, içerik yerine biçimi öne çıkarması,  kuramsal sorunları metne taşımasıyla kurgunun serüveni  denilen üstkurmaca bir metin olarak bu makalenin konusunu oluşturmuştur.

Tem
12
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: TÜRK EDEBİYATI, SAYI:441,TEMMUZ 2010

Beşir Ayvazoğlu       HASBIHAL
Konuşan: Zafer Acar      “ESKİ KİTABA DOKUNMAK, ZAMANDA YOLCULUK GİBİ BİR ŞEY”
Türk Edebiyatı      ROMA’DA BİR ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ: MAXXI
Sevgül Yılmaz      HİKÂYE / HİTABET SANATI
Deniz Özbeyli      HİKÂYE / LEKE
İlyas Dirin      1970’LERDE TÜRK EDEBİYATI ’NIN İSTİKRARLI YAZARLARINDAN BİRİYDİ MALİK AKSEL KÜLLİYATI YENİDEN DOĞUYOR
Mustafa Tatcı-Cemâl Kurnaz      NİYAZÎ-İ MISRÎ’NİN UNUTULAN KABRİ
NİYAZÎ-İ MISRÎ’NİN KARDEŞİNE YAZDIĞI BİR MEKTUP
Sezai Coşkun      “BİZ ÇOK YALANLAR SÖYLEDİK” SELİM İLERİ’NİN BU YALAN TANGO ROMANI ÜZERİNE
Mehmet Tekin      AŞK ROMANINDA DİLİN TUHAF HÂLLERİ
Ömer Özkan      “DİVAN ŞİİRİ ŞEKİL BİLGİSİ”
Türk Edebiyatı      Resimli Türk Edebiyatı MEŞAİRÜ’Ş-ŞUARA
Turhan Kaçar      EGE VE YUNAN DÜNYASINDA MİTOLOJİNİN KAYNAKLARI
Mehmet Yılmaz      MİLLÎ KİMLİĞİN OLUŞMASINDA MİTOLOJİNİN ROLÜ
Nebahat Yusoğlu      DAVA ROMANI ÜZERİNE ÜÇ FARKLI OKUMA
Nargiza Dosbayeva      ASLINA EN YAKIN YOLDAN
Nihan Kaya      DİN VE EDEBİYAT
Bahtiyar Aslan      YOKSULLARIN VE ŞAİRLERİN KİTABI
Mehmet Güntekin      HAZİNE-İ EVRAK / ENVER PAŞA’DAN SANTURÎ EDHEM BEY’E MEKTUP
Tuğrul Türkkan      “UZUN BİR ÖMRÜN KISA BİR ÖZETİ” YAZISINA DAİR
Türk Edebiyatı      KIRKAMBAR
Mustafa Ruhi Şirin      ISLAK GÜNEŞ
SÜT      Mehmet Aycı
İbrahim Tenekeci      YEMİN HARFLERİ
Kalender Yıldız      GÜLZEDE
İsmail Aykanat      ŞAİR KAYGISI
Ayhan Emir Yolcu      SÜT
Sümeyye Sakarya      FİRAK
John Keats      DÜNYA ŞİİRİNDEN

Haz
9
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİR ŞAİRİN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE: YAHYA KEMAL / PROF. DR. HÜLYA ARGUNŞAH

     Yahya Kemal, Türk edebiyatı tarihindeki haklı yerini hiç şüphesiz şiirleriyle kazanmıştır. Ancak o, aynı zamanda iyi bir nasirdir. Kalemini nesrin hikâye, hatırat, deneme, makale, mektup gibi birçok alanında tecrübe eder. Bu yazıda onun bu cephesi üzerinde durulacak ve Siyasî Hikâyeler adlı kitabında toplanmış olan hikâye denemeleri değerlendirilecektir.

Haz
9
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: TÜRK EDEBİYATI, SAYI:440,HAZİRAN 2010

Beşir Ayvazoğlu  HASBIHAL
Konuşan: Bahtiyar Aslan  “MİTOLOJİ, EN ESKİ ATALARIMIZLA ARAMIZDAKİ KÖPRÜ” 
Sadık Kutalmış  FELEKLER VE İLÂHLAR
İnci Enginün  AHMET MİDHAT EFENDİ VE MİTOLOJİ 
Yusuf Ziya (Özer)  AFRODİT 
M. Selim Gökçe  YUNAN MİTOLOJİSİ VE TÜRK-İSLÂM KÜLTÜRÜ 
Türk Edebiyatı  ESÂTÎR-İ YUNÂNİYÂN
Sezai Coşkun  NIETZSCHE’DE SANATIN APOLLONCA VE DIONYSOSCA GÖRÜNÜMÜ 
Yakup Öztürk  DÜŞÜNCENİN SULARINDA ŞİİRİNİ MİTOLOJİYLE SINAYAN ŞAİR YAHYA KEMAL 
Emel Koşar  ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE MİTSEL ZAMAN 
Ahmet Koçakoğlu  İHSAN OKTAY ANAR’IN ANLATILARINDA YASAK MEYVE 
Nurullah Çetin*  MİTOLOJİ: KARANLIKTAN AYDINLIĞA KAÇIŞ ÖZLEMİ 
Resimli Türk Edebiyatı  BERTRAND RUSSEL VE HALİDE EDİB
Deniz Özbeyli  BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ MİTOLOJİ VE HAYATIMIZ 
Hülya Atakan  ÜÇ ŞİİR ÜÇ DESTAN 
Emin Familoğlu Ağayev*  MİRALİ SEYİDOV VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI 
Dilek Daş  HİKÂYE / DÖRDÜNCÜ 
Muhsin Macit  HİKÂYE / MERHAMET 
Tamer Kütükçü  ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA CİNUÇEN TANRIKORUR 
Nâzım H. Polat  YAZILAMAYACAKLAR! 
Türk Edebiyatı  KIRKAMBAR
ŞİİRLER
John Donne  GURURLANMA, EY ÖLÜM / DEATH BE NOT PROUD 
Mustafa Ruhi Şirin   KAYIP ÇOCUK 
Cafer Keklikçi   MESİRE YERİ 
Mehmet Aycı   ELİF 
Muhammet Özçelik   NECATİGİL İÇİN 
Valeria Kolos   ANAPHORA 
Sümeyye Sakarya   OYUN

Haz
9
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

PROF.DR.ÖMER FARUK HUYUGÜZEL ARMAĞANI

SUNUŞ YA DA GEÇMİŞE BAKARKEN,5

FAZIL GÖKÇEK,Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel,9

İNCİ ENGİNÜN,Tanzimat Sonrasında Nedim’in Yorumlanması,25

ZEYNEP KERMAN,Tanzimat ve Servet-i Fünun Romanlarında Doktorlar,53

RIZA FİLİZOK,Söylem ( Discours ) ve Anlatı (Recit) Üzerine,61

YAVUZ AKPINAR,Bir Nostalji Şiiri Olarak “Haydar Baba’ya Selam”,73

ABDULLAH UÇMAN,II. Meşrutiyet’in Gölgesinde Gümülcine Vak’ası Yahut “Sopalı Seçimler”,79

N. HİKMET POLAT,Kahire’deki Izmir,101

SEMA UĞURCAN,Şair Yaşar Nezihe Hanım,107

ALEV SINAR UĞURLU,Hayât-ı Hakikiyye Sahneleri Üzerinde Bir Tasnif Denemesi,129

METİN KAYAHAN ÖZGÜL,Ali Ekrem, Meşrûtiyet Dağdağası İçinde...,141

ALAATTİN KARACA,Reşat Enis Aygen’in Despot’u,175

RAHİM TARIM,Güneşe Karşı Konuşma,183

RIZA BAĞCI,Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı İle Kiracıları Romanında Kişiler ve Karakterizasyon,203

SABAHATTİN ÇAĞIN,Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin,223

FAZIL GÖKÇEK,Romana ve Romancılığa Dair Bir Tartışma,235

MUSTAFA ÖZSARI,İşgal Döneminde Balıkesir Basını,251

ŞERİFE ÇAĞIN,Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman ve Hikâyelerinde Kadın İmajı,265

YASEMİN AY,Lamartine’in İzmir’e Yerleşme Planları ve Bu Planlar Üzerine Bazı Dikkatler,277

ÖZLEM NEMUTLU,Halit Ziya’nın Hayvanları Konu Alan Hikâyeleri Üzerine Bazı Dikkatler,287

ÖZLEM FEDAİ,Behçet Necatigil’in Şiir Duyarlılığı,299

MÜBERRA BAĞCI,Denizin Çağırışı, Aylak Adam ve Tutunamayanlar’da Yabancılaşmış Kişiler,313

H. HARİKA DURGUN,Yakup Kadri’nin İlk Dönem Hikâyeleri ile Hatıraları Arasındaki İlişki,339

May
30
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

GERÇEK İLE KURMACA SARKACINDA TAHİR SAMİ BEY’İN ÖZEL HAYATI / PROF.DR. MEHMET TEKİN

     Gizli olan, aynı zamanda ‘gizemli’ olandır; gizemli olanın peşine düşmek ise, insanlığın ezeli hikâyesi. Özel hayat da böyle bir şey. Onda merak ve tecessüs duygumuzu tetikleyen bir yan var. İlgiye değer bulunuşu bundan. Bugün modernleşme rüzgârıyla birlikte farklı bir boyut ve anlam kazanan ‘mahremiyet’ kavramı, ‘özel hayat’ anlayışını farklı bir vadiye taşımış, onu daha şeffaf, dolayısıyla daha ‘netameli’ bir hale sokmuştur diyebiliriz.

     Son yıllarda konunun, toplumumuz açısından giderek ‘vahamet kesbettiği’ vakitlerde Mustafa Kutlu, kaleme aldığı Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı* adlı uzun hikâyesiyle soruna farklı bir pencereden bakmayı deniyor. Ancak, Kutlu’nun hikâye bağlamında dilendirdiği ‘özel hayat’ tasavvuru ile toplumun gündeminde yer alan ve giderek popüler kültürün malzemesi olan ‘özel hayat’ konusunu birbirine karıştırmamak lâzım. Çünkü, hikâyede ‘nev-i şahsına münhasır’ bir kişi olarak yer alan Tahir Sami Bey’in, ‘özel hayat’ı ve ‘özel hayat’ anlayışıyla, bugün, mahremiyet çizgisinden hızla uzaklaşan ‘özel hayat’ anlayışı arasında tezat ve bu tezadın getirdiği ironik bir çatışma var. Bu, bir anlamda masumiyet ile hoyratlığın çatışması… Hikâyenin derin yapısında bu çatışmanın yankısını buluruz ve Kutlu, bu çatışmayla muhatabına/okuruna çok şeyler söylemeye çalışır…

May
23
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

KIRIM'IN EBEDİ SESİ CENGİZ DAĞCI

     İsa Kocakaplan, geçen yıl ocak ayında ziyaret ettiği Cengiz Dağcı hakkında bir eser hazırladı. Kırım’ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı isimli eser, dört bölümden oluşuyor.

    İlk bölümde kısaca Kırım tarihi üzerinde duruluyor. İkinci bölüm Cengiz Dağcı’nın biyografisi, kişiliği ve sanatını işliyor. Üçüncü bölümde ise artık 25 kitapla külliyatını tamamlamış olan yazarın tüm eserlerinin özetleri ve kısa değerlendirmeleri yer alıyor.

     Dördüncü bölümde Cengiz Dağcı ile yapılan röportaj, ilk defa bu kitapta okuyuculara sunuluyor. Eserin sonuna Londra-nâme adlı 16 sayfalık bir de renkli fotoğraf albümü eklenmiş. Fotoğrafların altında yazarın Londra hakkında çeşitli izlenimleri yer alıyor.

     Yazının devamında bu eserin “Bitirirken” başlıklı bölümüne yerverdik...

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 0 ziyaretçi ile toplamda 1 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031