Kas
3
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

MEKANIN HİKAYESİ / YRD.DOÇ.DR. OĞUZHAN KARABURGU

 Tanzimat dönemi her bakımdan önemli bir dönemeçtir. Türk toplumu pek çok alanda değişim ve dönüşüm ile karşı karşıya kalır. Yaşanan bir medeniyet değişimidir. Bu değişim ve dönüşümün yaşandığı alanlardan birisi de sanat-edebiyat dünyasıdır. Bir medeniyet değişimi belki de hiçbir toplum ve devirde Tanzimat döneminde olduğu kadar edebî çevrelerde mayalanmaz. Medeniyet değişiminin lokomotif gücü edebiyatçılar olur. Dolayısıyla medeniyet değişikliğini yönlendiren ve yöneten edebiyat, kendisini ifade edecek yeni ifade şekilleri arayışında olur. Böylelikle yeni edebî türler edebiyatımıza girer. Bu türlerden birisi de modern hikâyedir.

May
23
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ROMANDA ÖTEKİ-ÖTEKİ’NİN ROMANI/ YRD. DOÇ. DR. ÖMER SOLAK

     Bu çalışma 1896–1914 Yılları Arasındaki Türk Romanında Yabancılar ve Azınlıklar adıyla 2004 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında sunulmuş doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir.Çalışmanın temel amacı, Türkler nezdinde “yabancı”nın tarihsel köklerini ortaya koymak, Türk insanın nezdinde yabancının mensup olduğu milliyete, sosyal tabakaya göre farklılık gösterme nedenlerini yakalamak, tarihi süreç içerisinde sürekli ilişki içerisinde olmuş farklı uygarlık alanlarının bizi medeniyetimize ait tarafını edebi sahanın önemli bir türü olan roman çerçevesinde belirlemektir.

    Bu çalışmada yabancılar konusu bütün unsurları ile incelenirken, karşılaşılan motiflerin münakaşası, olumlu ya da olumsuz tenkidi yapılmamıştır. Anlatılanların tamamı romancıların şahsî görüş ve düşüncelerini yansıtmaktadır. İncelenen eserlerde karşılaşılan yabancı şahıslar ve onlarla motifler, belli bir kategori dâhilinde ortaya konulmuştur. Türk toplumunda başlangıçtan bugüne önemli bir yer işgal eden yabancıların gerçek olarak değerlendirilip ortaya konulması, ancak bu gibi çalışmaların tamamlanması sonucu mümkün olabilecektir.

Şub
25
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

PROF.DR.BİLGE ERCİLASUN ARMAĞANI

İçindekiler

Söz Başı

“Prof. Dr. Bilge Ercilasun ile Söyleşi”, Prof. Dr. Âbide Doğan / 1

“Kırk Bir Kere Maşallah”, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun / 55

“Prof. Dr. Bilge Ercilasun”,  Doç. Dr. S. Dilek Yalçın Çelik / 61

Makaleler

“İki Şair ve Hapshane ya da İçerden Dışarıya İki Ayrı Bakış”, Dr. Nesrin Tağızade Karaca / 73

“Aydemir ve Pervaneler’de Türkçülüğün İzleri”, Dr. Hüseyin Tuncer / 91

“Balkanlardaki Türk Halk Edebiyatı ile Modern Edebiyat Arasındaki İlişkiler” , Dr. Abdulkadir Hayber

“Bir Gençlik Romanı Sevgi ve Saygı”, Dr. Âbide Doğan / 111

“Roman Yazarı Faik Baysal”, Dr. Ülkü Gürsoy / 121

“Tanpınar Hakkında Proust’a Dair”, Dr. İbrahim Şahin / 141

“Çağdaş Türk Şiirinde Sayıların Kullanımı (Rakamların Dili)”, Dr. Mesut Tekşan / 149

“Recep Bilginer’in İsyancılar, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Oyun Bitti, Karım ve Kızım Adlı Tiyatro Eserlerinde İnsan”, Dr. Gıyasettin Aytaş / 167

“Düzyazıları Bağlamında Yahya Kemal’in Sanatının ve Düşünce Dünyasının Temelini Oluşturan Değerler ve İkilik Problemi”, Dr. S. Dilek Yalçın Çelik / 177

“Modern Türk Edebiyatında Kadın İmgesi ve Kadın Yazarlar Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Dr. G. Gonca Gökalp Alpaslan /  197

“Kadın Kimliğinin Oluşması ve Mekân-Aşk İlişkileri: Halide Edip Adıvar’ın Sinekli Bakkal’ı Üzerine Bir Çalışma”,  Dr. Eunkyung Oh / 211

“Öze Dönüş ve Yeniden Dirilişin Müjdesi-Yeni Bir Neslin Romanı: Nuh Tufanı”, Dr. Salim Çonoğlu /  227

“Uyanış Çağı Bulgar Edebiyatında Poema”, Dr. Melahat Pars / 247

“Romanda Sosyal Gerçekçiliğin Köylüleri/İşçileri”, Dr. Mehmet Narlı / 255

“Türk Romanında 1950-1960 Arasında Gecekondu Sorunu”, Dr. Belkıs Sanay / 267

“Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’te Neslin Devamı ve Susuzluk”, Dr. Bayram Yıldız / 281

“Tarihi Doğrular Ekseninde Cem Sultan Tragedyasına Kısa Bir Bakış”, Dr. Hüseyin Doğramacıoğlu / 295

“Beşir Fuad ile Menemenlizade Mehmet Tahir Arasındaki Tartışmada Romantizm ve Realizmin Keşfi”, Dr. Refika Altıkulaç Demirdağ / 305

“Namık Kemal’in Vaveylâ Adlı Şiirinde Vatan Anlayışı”, Canan Öktemgil Turgut / 315

Prof. Dr. Bilge Ercilasun’un Öğrencileri ile Çekilmiş Fotoğrafları / 323

 

Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2010, 323s.

May
23
2010
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

KIRIM'IN EBEDİ SESİ CENGİZ DAĞCI

     İsa Kocakaplan, geçen yıl ocak ayında ziyaret ettiği Cengiz Dağcı hakkında bir eser hazırladı. Kırım’ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı isimli eser, dört bölümden oluşuyor.

    İlk bölümde kısaca Kırım tarihi üzerinde duruluyor. İkinci bölüm Cengiz Dağcı’nın biyografisi, kişiliği ve sanatını işliyor. Üçüncü bölümde ise artık 25 kitapla külliyatını tamamlamış olan yazarın tüm eserlerinin özetleri ve kısa değerlendirmeleri yer alıyor.

     Dördüncü bölümde Cengiz Dağcı ile yapılan röportaj, ilk defa bu kitapta okuyuculara sunuluyor. Eserin sonuna Londra-nâme adlı 16 sayfalık bir de renkli fotoğraf albümü eklenmiş. Fotoğrafların altında yazarın Londra hakkında çeşitli izlenimleri yer alıyor.

     Yazının devamında bu eserin “Bitirirken” başlıklı bölümüne yerverdik...

Ock
8
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ÖZEL TANITIM:KİTAB-I CİHANNÜMA (BOYUT YAYINLARI)

alt
 
     360 Yıl Sonra Yeni Yorumuyla Kitab-ı Cihannüma...
      Katip Çelebi'nin 1648 yılında yazmaya başladığı, 1654 yılında eklemeler yaptığı ve 1732 yılında İbrahim Müteferrika'nın da kendi eklemelerini yaparak Matbaa-ı Amire'de bastığı Kitab-ı Cihannüma,  yeni yorumu ve yeni biçimi ile Boyut Yayıncılık tarafından hayata geçirildi. Günümüz Türkçesine ilk kez aktarılan eser okurlarına isme özel sertifikaları ile sunuluyor.
     Postmodern Cihannüma...
     360 yıllık masalsı bir öyküsü olan (1648-2008) Kitab-ı Cihannüma'nın Katip Çelebi tarafından elle yazılan ilk kopyaları nakkaşların el emeği göz nuruyla çoğaltılmış. Sayısı bilinmeyen el yazması kopyaların tümü ise İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı'nın ilk matbaasında basıldıktan sonra yokolmuş. İlk baskısı 500 adet olan kitabın bir kopyası şu anda Topkapı sarayında sergilenmekte.
     Katip Çelebi'nin iki, İbrahim Müteferrika'nın bir defa elden geçirdiği ve her defasında değişiklik ve eklemelerle gelişen kitap, Boyut Yayıncılık tarafından yepyeni bir anlayış, yeni bir tasarımla ve aslından uzaklaşmaksızın hayata geçirildi. Kitab-ı Cihannüma'nın içerdiği ve zaman içinde farklılaşan bilgiler açıklamalar eşliğinde sunuldu. Bir anlamda postmodern yaklaşımla dördüncü yorumu yapılarak hazırlandı.
     İlk basılı yayınların 11.si olan kitabın 2. baskısı Boyut'tan...

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 6 ziyaretçi ile toplamda 8 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031