Nis
5
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

TARİHÎ ROMAN EKSENİNDE YENİ BİR AÇILIM: “DÜŞÜNSEL HEYECANSAL DEĞERLENİŞ/BAĞLANIM” ve BİR UYGULAMA / OKT. ŞAMİL YEŞİLYURT

  Fazlı Necip tarafından yazılan Dehşetler İçinde adlı roman, üç ciltten oluşmakta ve III. Selim ile II. Mahmut dönemlerini ele almaktadır. Birinci cildi, 1326 (1906); ikinci cildi, 1325 (1905); üçüncü cildi ise yine 1325 (1905) yılında Selanik’te bulunan Yeni Asır Matbaası’nda neşredilmiştir. İncelememizde eserin bu baskıları dikkate alınmıştır.
   Çalışmamızda modern inceleme yöntemlerinden birini sunan ve metin tahlilleri ile edebî eserlerin algılanışında yeni ufukları da beraberinde getireceğini düşündüğümüz Gennadiy N. Pospelov’un Edebiyat Bilimi (1995) adlı eserinin Heyecansal Bağlanım başlıklı kısmını kendimize hareket noktası edindik ve meseleye bu bağlamda yaklaştık. Terminolojik çelişkiye düşmemek için ise Pospelov’un eserinde kullandığı terimleri kullanmayı tercih ettik.
   Dehşetler İçinde adlı romanı asıl inceleme merkezine koyarak tarihî romanlardaki şahıs kadrosunun yazar tarafından hangi esaslar içinde kurgulandığı ve onlara ne gibi bir tez yüklendiği; kurgulamada kolektif şuuraltına (arketipler) yönelik derinliğin olup olamayacağı; günümüzü anlamlandırmada tarihî romana yüklenen sorumluluğun derecesinin ne olduğu; tarihî romanlardaki ideolojik gölgenin ve imgeselliğin arketipsel kahraman üzerine yansıma biçimi ve bu devamlılığın estetiği etkileyip etkilemeyeceği ve bütün bunların bir neticesi olarak tarihî romanlara gerçeklik anlamında ne oranda güvenebileceğimiz gibi temel problemlere çözüm önerileri getirmeye çalışacağız.

Mrt
23
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

HİKÂYECİDE SEÇME VE AYIKLAMA KÜLTÜRÜ /YARD. DOÇ. DR. SAADETTİN YILDIZ

 
 
 
 
   Hikâye , sözün olabildiği kadar "seçilerek" söylendiği bir edebi türdür. Roman asıl gücünü hayatı daha geniş olarak kucaklayabilme özelliğinden alıyorsa, hikaye de o geniş yapının en dikkate değer yönlerini seçebiliyor olmasından alıyor denilebilir.
 
Hikâye bir kristalize etme işidir. Seçici ve ayırt edici bir kültüre sahip değilse, hikâyeci bu kristalizasyonu başaramaz; yazılan şey de bir cümleler yığını olarak kalır.

Mrt
10
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

EDEBÎ DİLİN BOYUTLARI / YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA ÖZSARI

   Dili kavramları belirten bir işaretler sistemi olarak tanımlayan Ferdinand de Saussure’ün (1857-1913) dile dair getirdiği yeni yaklaşımlardan sonra, edebiyat eleştirmenlerinin dile bakışında dikkat çekici değişimler meydana gelmiştir. Roman Jakopson başta olmak üzere, Rus Biçimcileri ve Çek Yapısalcıları dilin altı fonksiyonu olduğunu keşfetmişler ve bu fonksiyonlardan birinin de estetik fonksiyon olduğu sonucuna varmışlardır. Fakat bilhassa 1970’li yıllardan itibaren yapısalcıların üzerinde durdukları terimler ve kavramlar eleştirilmeye başlanmış, Derrida ve Paul de Man gibi yapısökücü edebiyat teorisyenleri, edebî dile retorik, mantık ve gramatik boyutlardan bakmışlar, edebi eserleri bu üç boyuta göre değerlendirmeye başlamışlardır. Bu bildiride yapısökücü eleştirmenlerin yapısalcıları hangi açılardan eleştirdikleri üzerinde durulacak ve Paul de Man’ın ortaya koyduğu edebî dilin boyutları, Türk edebiyatından örnekler verilerek ve Türk Belâgat geleneğiyle ilişkilendirilerek kısaca anlatılacaktır.

Mrt
5
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

EDEBİYAT SANATI VE BİLİMİ / PROF. DR. İSMAİL ÇETİŞLİ

   Sanat, sanatkârın hayat ve tabiat karşısında edindiği soyut duygu, düşünce, hayal ve intibaları, herhangi bir malzeme ile somuta taşıyıp estetik bir objeye dönüştürmesiyle hayat bulur. Sanatın varlığında mutlak mânada ihtiyaç duyulacak olan malzeme; dildir, taştır, mermerdir, ahşaptır, sestir, renktir. Edebiyat, şâir veya yazarın doğuştan getirdiği sanat kabiliyeti ile zihni, ruhu ve muhayyilesini eseri üzerine teksif etmesi sonucu var ettiği bir “dil sanatı”dır.
   Edebiyat oldum olası, -şâir ve yazar kadar olmasa bile- geniş okuyucu kitlelerinin, eleştirmenlerin, estetikçilerin ve eğitimcilerin ilgisini üzerine çekmiş olan bir güzel sanat dalıdır. Çünkü edebiyat, insanın yaratılışından getirdiği güzel ve güzelliğe olan derin alâkasını ifade etme arzusuyla kıvranırken söz veya dilde gizlenen estetik cevheri keşfettiği günden bugüne hep var olmuştur.
  
Edebiyat Sanatı ve Bilimi, üç ana konuyu ihtiva eden üç ana bölümden oluştu. Birinci ana bölümde; “Güzel ve Güzellik”, “İnsan ve Sanat”, “Sanatkâr” ve “Estetik” konuları ele alındı.
  
Edebiyat nedir?” sorusu ekseninde şekillenen ikinci ana bölümde; “Edebiyat”, “Edebiyatın Mahiyeti ve Nitelikleri”, “Edebî Dil”, “Edebiyatın İşlevi”, “Edebiyatta Süreklilik”, “Edebiyatta Değişme” vb. başlıklar altında “edebiyat sanatı”nın değişik yönleri ve problemleri üzerinde duruldu.
  
Üçüncü ana bölümünde ise; “Edebiyat Bilimi”, “Edebiyat Biliminin Alt Dalları” (edebiyat tenkidi, edebiyat teorisi, edebiyat tarihi, edebiyat sosyolojisi, edebiyat eğitimi, karşılaştırmalı edebiyat, metin tahlili) ve “Edebiyat Biliminin Kaynakları” başlıkları çerçevesinde “edebiyat bilimi” anlatılmaya çalışıldı.
   Edebiyat Sanatı ve Bilimi
’nin var oluş amaçlarından ilki, yazarının edebiyat sanatı ve bilimiyle ilgili zihnini meşgul eden sorulara cevap bulabilmek ise; ikincisi, aynı veya benzer sorularla karşılaşması mümkün olan edebiyat severlere, öğrencilere, edebiyat öğretmenlerine, edebiyat eleştirmenlerine, genç edebiyat bilimcilerine ve -belki de- şâir ve yazarlara yardımcı olabilmektir.

Ock
8
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

İNKILÂP EDEBİYATI / YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÇIKLA


İNKILÂP EDEBİYATI
YARD. DOÇ. DR. SELÇUK ÇIKLA
- yazıyı okumak/ indirmek için yazının devamına tıklayın -

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 1 ziyaretçi ile toplamda 2 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31