Tem
14
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

1980 SONRASI TÜRK ROMANI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ KİTABI YAYIMLANDI

  27-28 Mart 2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu"nun Bildiri Kitabı yayımlandı.

alt- Mustafa Argunşah, Sunuş,9
- Hülya Argunşah,Açılış Konuşması,11
- Alpaslan,G.Gonca Gökalp,1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler, 17
- Apaydın,Mustafa, Postmodernizmin Değeri Dışlayan 'Çoğulcu Estetik'i ve Bunun 1980 Sonrası Türk Romanına Yansımaları, 27
- Balcı,Yunus,1980 Sonrası Türk Romanında Bir Formasyon Olarak Deformasyon,37
- Baş,Selma-Taştan Zeki, Nazan Bekiroğlu'nun 'İsimle Ateş Arasında' Adlı Romaındaki Tasavvufi Yansımalar, 45
- Boynukara,Hasan, Şafak'ın 'Pinhan'ını Anlamak, 65
- Çelik, Yakup, İşgal Yılları İstanbul'u ve Ayşe Kulin'in Son Romanı 'Veda', 77
- Demir,Ayşe, Nazlı Eray ve Fantastik, 85
- Eliuz,Ülkü, Elif Şafak Anlatılarında Kadının Kimlik Sorgulaması, 95
- Eronat, Kamuran, Adalet Ağaoğlu'nun Romanlarında Kentli Kadın ve Problematik Konumu, 105
- Esen,Nüket, Orhan Pamuk Anlatısının Özellikleri, 115
- Gariper,Cafer- Küçükcoşkun,Yasemin, Edebiyatta Yenidenyazma ve Nazan Bekiroğlu'nun 'Yusuf ile Züleyha' Adlı Anlatısı, 121
- Issı,Ahmet Cüneyt, Adalet Ağaoğlu'nun 'Hayır'ı ya da Kuru Kabuklar Altına Yanan Bir Soba Kondurmak, 145
- Kara,Esra, Gerçek ile Kurmacanın Brilikteliği:Biyaografik Romanlar ve 'Başın Öne Eğilmesin', 157
- Karaburgu, Oğuzhan, Arayışın Postmodernist Anlatısı: 'Bin Hüzünlü Haz', 185
- Karaca, Alâattin, İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Din ve Tasavvuf (Suskunlar Örneğinde), 197
- Karaörs, Metin, 'Gülnar, 2BA Beden Beyin Akımı ve Göktanrı" Romanlarında Ortak Temalar ve Ülküler, 221
- Kefeli,Emel, Gerçek-Yanılsama-Düş Ekseninde Bir İç Savaş:'Kumral Ada Mavi Tuna', 237
- Narlı,Mehmet, Postmodern Roman ve Gerçekliğin Yitimi, 251
- Özkul,Murat, Küreselleşen Dünyada Postmodernizm ve Türk Romanı, 263
- Sağlık, Şaban, Popüler Romanın Siyasallaşması: 'Şu Çılgın Türkler', 275
- Sarıçiçek, Mümtaz, 'Schrödinger'in Kedisi'nde Yabancılaşma, 313
- Şahin, İbrahim, Bindokuzyüzseksen:Edebiyatın Liberal Süreci, 321
- Tekin, Mehmet, Attila İlhan'ın 'Allahın Süngüleri' Romanında Kurmaca Sorunu, 329
- Törenek, Mehmet, 1990'lı Yıllarda Türk Romanı, 341
- Ünser, Halil İbrahim, Türk Edebiyatında Siyasi Gelecek Kurguları ve 'Schrödinger'in Kedisi', 357
- Yeşilyurt, Şamil, Yeni Tarihselcilik Açısından İhsan Oktay Anar, 367
- Yıldız, Alpay Doğan, Roman Bahsinde Farklı Bi Sayfa:'Kırık Deniz Kabukları' Örneğinde 1990'larda Selim İleri Romancılığı, 381
- 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyum Katılımcıları, 397.

  Erciye Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, 398s.

Nis
29
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

YENİ KİTAP DERGİSİNDE ON YAZAR - ON MÜLAKAT / YARD.DOÇ.DR. MUHARREM DAYANÇ

alt     Elinizdeki eserde 1927-1928 yılları arasında Yeni Kitap dergisinde dönemin önemli edebiyatçıları; Ahmet Haşim, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Samipaşazade Sezai, Abdülhak Hamid Tarhan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halid Ziya Uşaklıgil, Halil Nihat Boztepe, Aka Gündüz,Ercüment Ekrem Talu ve Celal Sahir Erozan ile yapılan konuşmalar, yeni harflere aktarılarak verilmektedir. Seksen yılı geçen bir zaman diliminde, önemli edebiyatçılarımızın görüş ve yorumları günümüz araştırıcı ve meraklılarına edebiyatımız için bir kaynak olacaktır. 
     DERGAH YAYINLARI,İSTANBUL,2009

Nis
7
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİLDİRİ KİTABI: UTEK 2007 ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI YAYIMLANDI!

alt    İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 27-28 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da yapılan Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi'nin (UTEK 2007) bildirileri 2 cilt halinde yayımlanmıştır. Bu iki ciltten birinci cilt "Türkçenin Söz Dizimi", ikinci cilt de "Türk Edebiyatında Üslûp Arayışları" başlıklarına ayrılmıştır.

Nis
6
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

YENİ TÜRK EDEBİYATI ALANINDA YAPILMIŞ TEZLER BİBLİYOGRAFYASI (1942- 2007)/BAHRİYE ÇERİ-DİDEM ARDALI BÜYÜKARMAN

alt     Sosyal bilimler alanında, ülkemizde kapsamlı, ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi erişimini sağlayacak bibliyografik araçların yetersiz olduğu, pek çok çalışmada vurgulanmaktadır. Genel olarak Türk edebiyatında özel olarak da Yeni Türk Edebiyatı alanında bütün tezleri ihtiva eden eksiksiz bir bibliyografya bulunmamaktadır.

     Bu güne kadar yayımlanan çeşitli çalışmaların hemen hepsi yapıları gereği ya bir üniversite veya belli zaman aralığı ile sınırlıdır. Araştırmacıların elinde şimdiye kadar Yeni Türk Edebiyatı alanında yapılmış tezler hakkında derli toplu bir kataloğun bulunmayışı sosyal bilimler alanında işaret ettiğimiz eksikliğin bir görünümüdür.

     Bu eksikliği gidermek adına giriştiğimiz tarih, inkılap tarihi, siyaset tarihi, sosyoloji, felsefe, güzel sanatlar, filoloji, antropoloji, kamu yönetimi vb. pek çok bölümde Yeni Türk Edebiyatını yakından ilgilendiren çalışmaları da içeren 2723 tezin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bu çalışmanın araştırmacılara katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

     YAYINEVİ:TURKUAZ KİTAPLIĞI, 2009

Nis
3
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DİONİZYAK COŞKUNUN İHTİŞAM VE SEFALETİ, YAKUP KADRİ'NİN NUR BABA ROMANINA PSİKANALİTİK YAKLAŞIM / CAFER GARİPER/ YASEMİN KÜÇÜKCOŞKUN

alt     Türkiye’nin sosyal tarihiyle iç içe yürüyen romanlarında toplumun çeşitli yanlarını ve kurumlarını ele alan Yakup Kadri, Nur Baba romanında dikkatini yüzyıllardır toplumun manevi dünyasını kuran, insanların iç dünyasını düzenleyen tekkeye ve tekke çevresinde sürdürülen hayata çevirmiştir.

     İmparatorluğun çöküş ve çözülüş sürecinde asıl işlevini kaybeden bütün kurum ve kuruluşlar gibi, tekkeler de işlevlerini kaybetmiş, görev ve sorumluluklarından uzaklaşmıştır. Tanrı merkezli bir dünya algısı çerçevesinde insanın iç dünyasının temizlenmesini ve arınmasını gerçekleştirmesi gereken tekkeler, zamanla bu dünya algısından uzaklaşarak dünyevi zevk ve eğlenceye, kadın-erkek ilişkisinin serbestçe yaşandığı, içki ve uyuşturucu maddelerin rahatlıkla kullanıldığı, işlevini kaybeden, poetikasızlaşan mekanlara dönüşmüştür. Bu romanıyla yazar, kapalı toplum modeli olarak beliren tekkelere dikkatini yöneltmiş, bir Bektaşi tekkesi çevresinde tekkelerin iç yüzünü, çözülen değerler sisteminin yerini dionizyak coşkunun ve zevkin alışını edebi eser seviyesinde işlemiştir.

     Akademik Kitaplar,  İstanbul 2009.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 5 ziyaretçi ile toplamda 7 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031