Ara
8
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

EDEBİYATIMIZ I-EDEBİYAT TARİH İLİŞKİSİ / PROF. DR. SEMA UĞURCAN

    Edebiyatın bir sanat dalı olarak ortaya çıkışından itibaren, toplumun ve siyasi aktörlerin davranışları bu sanat dalının içinde bir şekilde varolmuştur.
   Türk edebiyatının modern dönemdeki seyrine bakılacak olursa tarihin ve bugünün nasıl algılandığı ve bunun üzerinden geleceğin nasıl kurulmak istendiğine dair pek çok yoruma elverişli bir resim ortaya çıkıyor.
   Prof. Dr. Sema Uğurcan’ın iki cilt halinde tasnif ettiğimiz yazılarının birinci cildi bu tarih ve edebiyat ilişkisi merkeze alınarak hazırlanmıştır. Edebiyat kadar tarih ilmi ve tarihî kişilerin hikâyeleriyle de ilgilenen Uğurcan, kariyeri boyunca bu çerçevede yazdığı yazıları bu kitap içinde topladı.
   DERGÂH YAYINLARI, İSTANBUL 2012.

Kas
19
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ŞAİRİN SAHNEYE DÜŞEN GÖLGESİ / YRD.DOÇ.DR. OĞUZHAN KARABURGU

Türk edebiyatının en renkli mizaçlarından birine sahip olan Abdülhak Hâmid Tarhan, tamamen kendine özgü bir tiyatro faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu faaliyet, her bakımdan nevi şahsına münhasır ve orijinaldir. Seçilen tema ve konulardan yazılış şekillerine, dil ve üslûbundan anlatım tekniklerine kadar bu orijinallik kendisini gösterir. Abdülhak Hâmid tiyatrosu kendisinden öncekilerden pek bir şey almadığı gibi kendisinden sonrakilere de takip edilecek bir tiyatro ekolü bırakmaz.            

Abdülhak Hâmid, eski şiirin yıkılıp yeni şiirin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun bir benzerini de tiyatro eserlerinde alegorik anlatımının arkasına gizlediği düşünceleriyle istibdadın yıkılmasını hızlandırarak yapmıştır, denilebilir. Kadın, eğitim, meşruti sistem, savaş karşıtlığı Abdülhak Hâmid’in hemen hemen bütün eserlerinde bir fikri sabit gibi ele aldığı konulardır. Tarih ise bütün cepheleriyle onun tiyatro eserlerinin arka planını oluşturur.          

Bu çalışmada Türk edebiyatının ‘Şâir-i Âzam’ı olan Abdülhak Hâmid’in yirmi dört tiyatro eseri incelenmiştir. Her biri diğerinden orijinal olan bu yirmi dört eser, aynı zamanda şairin sahneye düşen gölgesinin büyüklüğüne de şahitlik eder.

 

Eyl
30
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

FATMA ALİYE KÜLLİYATI YAYIMLANDI...

 

    Türk edebiyatının ilk kadın romancısı olarak bilinen Fatma Aliye'nin, kadın duyarlılığıyla kadını ilgilendiren pek çok konuya ve devrinin olaylarına bakış açısını yansıtan eserleri, büyük bir kültür hizmeti olarak Kesit Yayınları tarafından yayımlanıyor… Bu külliyat, araya giren yıllar ve alfabe değişikliğinin bütün engelleri aşılarak Türk okuyucusuna Fatma Aliye'yi okuma fırsatı veriyor. Yayının editörlüğünü kadın edebiyatı üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Hülya Argunşah yapmış. Kitaplar sahanın uzmanı akademisyenler tarafından titizlikle eski harflerden yeni harflere aktarılmış, kitapların girişine kitapla ilgili değerlendirmeler ve kitapların sonuna da günümüz okuyucusunun metinleri daha iyi anlamaları için küçük sözlükler eklenmiştir. 
 
         
     Kesit Yayınları, İstanbul 2012.

May
14
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

BİR POPÜLER ROMANCI ESAT MAHMUT KARAKURT - BİR ESTETİK ROMANCI AHMET HAMDİ TANPINAR / PROF.DR. ŞABAN SAĞLIK

     Sanat, hitap ettiği 'kitleye' göre, 'popüler' ya da 'estetik' vasıflar kazanıyor. Bu iki sanat kategorisi hemen her ülkenin sanat tarihinde mevcuttur. Ayrıca, her ülkede bu iki sanatı karşılayan değişik adlar ya da terimler kullanılmaktadır. Bu kitapta söz konusu durum, 'roman' örneğinde ortaya koymaya çalışılarak 'popüler roman' ve 'estetik roman' kavramları tercih edildi. Ayrıca bu iki kategoriye birer örnek romancı da seçildi. Popüler romana Esat Mahmut Karakurt; estetik romana ise Ahmet Hamdi Tanpınar temsilci olarak tercih edildi.     Popüler romancılar sanatalrını mutlaka birşeye (para, ün ideoloji) alet ederler. Buna karşılık estetik roman yazarları, sanatlarını herhangi bir şeyin aracı olarak görmezler. Esat Mahmut, hemen hemen bütün romanlarını genç Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiği inkılapları ve Batılı hayat tarzını yerleştirmek maksadıyla yazmıştır. Tanpınar'da böyle bir kaygı yoktur. Onun en büyük amacı, çokça ciddiye aldığı edebiyat alanında mükemmel romanlar yazmaktır. Tabii ki, bu romanlarda Türk insanının temel trajik ve felsefi problemleri irdelenmiştir. İlk planda estetik değeri yüksek romanlar yazmayı hedefleyen Tanpınar, ikinci planda Türk milletinin temel trajedisini ve problemlerini yansıtmayı gaye edinmiştir.     Bu kitapta söz konusu romancılar; hem romancı kimlikleri hem romanları hem de okurları açısından mukayeseli bir şekilde irdelenmeye çalışılmıştır.

May
8
2012
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

Türk Şiirinde Hz. Peygamber (1860-2011) / Prof.Dr. İsmail Çetişli

     Konu: Her türlü sanatın (mimari, heykel, resim, musiki, edebiyat vb.) ana kaynaklarından biri din; dinin sınırlarını belirlediği evrene dair varlık, tabiat, insan, olay ve meselelerin birey ve toplumun zihni, ruhu ve gönlünde uyandırdığı coşku ve heyecanlardır. Söz konusu evrensel gerçek, diğer toplumlar gibi, Türk milleti için de geçerlidir. Nitekim Türk milletinin geride bıraktığı son on asırlık kültür ve sanatının ana kaynakların başında İslâmiyet yer alır. Hz. Muhammed, İslâm dinin peygamberi; yani bu dini ve esaslarını insanlara tebliğ eden; tebliğ ettiği dini kendi hayatında bütün derinliği ve genişliği ile yaşayan; kimlik ve kişiliğiyle “örnek” olan insandır. Söz konusu nitelikleriyle O, -özellikle kendisine inanan mümin ve toplumlar için- müstesna bir şahsiyettir. Böyle bir müstesna kimlik ve kişiliğin, toplumun sanatında yankısını bulmaması düşünülemez elbette. Nitekim Türk edebiyatının son on asırlık tarihinde ana konularından biri Hz. Peygamber olmuştur. O kadar ki, XI. yüzyıldaki ilk İslâmî eserlerden bugüne kadarki Türk edebiyatında zengin bir “Peygamber Edebiyatı”nın varlığından bahsetmek hiç de mübalâğa olmaz...

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot, Yandex Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 2 arama motoru, 6 ziyaretçi ile toplamda 8 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031