Kas
28
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

AHMET HAŞİM'İN VE ASAF HALET'İN POETİKALARI / PROF.DR. ALİ İHSAN KOLCU

     Ahmet Haşim, Yahya Kemal'le birlikte modern Türk şiirinin kurucuları arasında sayılmıştır.
     Şiirini sosyal ve siyasal konulardan uzak tutup saf şiir modasına uyarak kendisini devrinin sanat anlayışınndan ayrıştırmış bir şair olarak Haşim, çok tartışılmış sanatçılarımızdan biridir.
     Bu çalışmada Haşim'in poetikasını oluşturan Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı edebiyat tarihimiz için önemli yazısı tahlil edilmiştir.  
     Cumhuriyet Devri Türk edebiyatında şiir üzerine düşünmüş ve sistematik bir poetika tanzim etmiş şairlerden biri de Asaf Halet Çelebi'dir.
     Onun 1954 yılında İstanbul dergisinde yayımladığı "Benim Gözümde Şiir Davası" adlı makalesi ve "Şiirde Şairin Tesiri" adlı daha önceden yazılmış bir makalesini ana hatlarıyla Asaf Halet'in şiir hakkındaki düşüncelerini verir.
     Bu makaleler tahlil edildiğinde şairin tamamıyla Saf Şiir taraftarı olduğu anlaşılacaktır. Kendi yaşadığı dönemin sanat anlayışını benimseyen Asaf Halet şiir tarihimizde kendine özgü bir şiir rengi olan sanatçımızdır.
      Bu çalışmada onun poetikası çözümlenmiştir.

Kas
6
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

POPÜLER TÜRK ROMANLARI : KERİME NADİR - ESAT MAHMUT KARAKURT - MUAZZEZ TAHSİN BERKAND / ALPAY DOĞAN YILDIZ

    Her edebî türde olduğu gibi romanın da edebî/estetik olanından veya olmayanından söz edilebilir. Ancak edebî seviyesi ne olursa olsun herhangi bir romanın bir edebiyat ürünü olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Edebî değer noktasından bakıldığında alt sıralarda yer alan ve popüler olarak nitelenen romanlar da edebî/estetik romanlar gibi belli bir mesaj içerir. Üstelik bu romanlar edebî romanlara göre çok daha fazla insan tarafından okunur.

     Türk edebiyatında Tanzimat yıllarından itibaren görülmeye başlayan popüler romanlar Cumhuriyetin ilânını izleyen yıllarda da artarak yayımlanmaya devam etti. Ayrıca sinemaya uyarlanarak halkın hafızasında kaldı.

     Bu çalışmada, dönemlerinde diğer popüler roman yazarlarına göre daha fazla öne çıkan üç yazardan (Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkand) yola çıkarak, 1930-1950 yılları arasındaki popüler Türk romanları ele alınmıştır.

     Popüler kavramının son yıllarda zihnimizde ve hayatımızda tuttuğu yer giderek daha fazla tartışılırken bu çalışmanın meseleye ışık tutacağını umuyoruz.

Kas
6
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

ERKEĞİN YİTTİĞİ YERDE : 21. YÜZYIL TÜRK ROMANINDA TOPLUMSAL VE SİYASAL ARAYIŞLAR/ ZEYNEP ERGUN

     Daha önce Kardeşimin Bekçisi adlı incelemesi yayınlanan Zeynep Ergun Erkeğin Yittiği Yerde ile bu kez de Türk edebiyatına dönüyor yüzünü. Çağdaş edebiyatımızın üç önemli yazarı Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar ve Elif Şafak'ın çok tartışma yaratmış kitapları, Kar, Amat ve Baba ile Piç'ten yola çıkarak erkek imgesinin izini sürüyor. Kadının eksik yaşadığı, baskılandığı, dışta bırakıldığı bir dünyanın erkeklerinin de kaçınılmaz olarak zedeleneceğini, dayatılan erkek imgesinin de aslında bu yaralanmış benlikleri zorlu açmazlara sürüklemekten başka bir işe yaramadığını gözler önüne seren bu kitap titiz bir çalışmanın ürünü. Hiçbir alt metni gözden kaçırmadan incelemesini sürdüren Zeynep Ergun, titiz edebiyat incelemesinin ülkemizdeki en iyi örneklerinden birini veriyor.

Ağu
5
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

AYDEDE :TÜRK MİZAHINDA BİR DÖNÜM NOKTASI / PROF. DR. MUSTAFA APAYDIN

alt     Mütareke ve Milli Mücadele dönemi Türk mizahı, dönemin koşulları gereği, daha çok süreli yayınlardan izlenebilmektedir. 1919-1922 yılları arasında İstanbul'da yayımlanan mizah dergileri, işgalin bütün olumsuz koşullarına rağmen, mizah yoluyla muhalefet yapabilmişlerdir. Bu dönemde Milli Mücadele'yi açıkça destekleyen ve İtilafçı basınla büyük bir hesaplaşma içinde olan Diken ve Güleryüz gibi mizah dergilerinin dışında, apolitik görünmekle birlikte Kurtuluş Savaşı başarılarını sevinçle karşılayan Karagöz ve Ayine gibi dergiler de vardır. Aynı dönemde Milli Mücadele'ye muhalefet eden tek mizah dergisi 2 Ocak 1922 tarihinde yayın hayatına başlayan ve kırk beş hafta boyunca yayımlanan Aydede'dir.

Tem
14
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

1980 SONRASI TÜRK ROMANI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ KİTABI YAYIMLANDI

  27-28 Mart 2008 tarihinde Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu"nun Bildiri Kitabı yayımlandı.

alt- Mustafa Argunşah, Sunuş,9
- Hülya Argunşah,Açılış Konuşması,11
- Alpaslan,G.Gonca Gökalp,1980 Sonrası Türk Romanında Yeraltından Yükselen Sesler, 17
- Apaydın,Mustafa, Postmodernizmin Değeri Dışlayan 'Çoğulcu Estetik'i ve Bunun 1980 Sonrası Türk Romanına Yansımaları, 27
- Balcı,Yunus,1980 Sonrası Türk Romanında Bir Formasyon Olarak Deformasyon,37
- Baş,Selma-Taştan Zeki, Nazan Bekiroğlu'nun 'İsimle Ateş Arasında' Adlı Romaındaki Tasavvufi Yansımalar, 45
- Boynukara,Hasan, Şafak'ın 'Pinhan'ını Anlamak, 65
- Çelik, Yakup, İşgal Yılları İstanbul'u ve Ayşe Kulin'in Son Romanı 'Veda', 77
- Demir,Ayşe, Nazlı Eray ve Fantastik, 85
- Eliuz,Ülkü, Elif Şafak Anlatılarında Kadının Kimlik Sorgulaması, 95
- Eronat, Kamuran, Adalet Ağaoğlu'nun Romanlarında Kentli Kadın ve Problematik Konumu, 105
- Esen,Nüket, Orhan Pamuk Anlatısının Özellikleri, 115
- Gariper,Cafer- Küçükcoşkun,Yasemin, Edebiyatta Yenidenyazma ve Nazan Bekiroğlu'nun 'Yusuf ile Züleyha' Adlı Anlatısı, 121
- Issı,Ahmet Cüneyt, Adalet Ağaoğlu'nun 'Hayır'ı ya da Kuru Kabuklar Altına Yanan Bir Soba Kondurmak, 145
- Kara,Esra, Gerçek ile Kurmacanın Brilikteliği:Biyaografik Romanlar ve 'Başın Öne Eğilmesin', 157
- Karaburgu, Oğuzhan, Arayışın Postmodernist Anlatısı: 'Bin Hüzünlü Haz', 185
- Karaca, Alâattin, İhsan Oktay Anar'ın Romanlarında Din ve Tasavvuf (Suskunlar Örneğinde), 197
- Karaörs, Metin, 'Gülnar, 2BA Beden Beyin Akımı ve Göktanrı" Romanlarında Ortak Temalar ve Ülküler, 221
- Kefeli,Emel, Gerçek-Yanılsama-Düş Ekseninde Bir İç Savaş:'Kumral Ada Mavi Tuna', 237
- Narlı,Mehmet, Postmodern Roman ve Gerçekliğin Yitimi, 251
- Özkul,Murat, Küreselleşen Dünyada Postmodernizm ve Türk Romanı, 263
- Sağlık, Şaban, Popüler Romanın Siyasallaşması: 'Şu Çılgın Türkler', 275
- Sarıçiçek, Mümtaz, 'Schrödinger'in Kedisi'nde Yabancılaşma, 313
- Şahin, İbrahim, Bindokuzyüzseksen:Edebiyatın Liberal Süreci, 321
- Tekin, Mehmet, Attila İlhan'ın 'Allahın Süngüleri' Romanında Kurmaca Sorunu, 329
- Törenek, Mehmet, 1990'lı Yıllarda Türk Romanı, 341
- Ünser, Halil İbrahim, Türk Edebiyatında Siyasi Gelecek Kurguları ve 'Schrödinger'in Kedisi', 357
- Yeşilyurt, Şamil, Yeni Tarihselcilik Açısından İhsan Oktay Anar, 367
- Yıldız, Alpay Doğan, Roman Bahsinde Farklı Bi Sayfa:'Kırık Deniz Kabukları' Örneğinde 1990'larda Selim İleri Romancılığı, 381
- 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyum Katılımcıları, 397.

  Erciye Ünv. Yayınları, Kayseri 2009, 398s.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 3 ziyaretçi ile toplamda 4 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Ocak 2019    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031