Eyl
17
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Y E N İ T Ü R K E D E B İ Y A T I A R A Ş T I R M A L A R I, SAYI: 2

altRECEP DUYMAZ
Gelibolu Romanına Postmodernizm Açısından Bakış
ERTAN ÖRGEN
Oğuz Atay’ın Romanlarında İntihar
SELÇUK ÇIKLA
Roman Adları Üzerine Düşünceler
SALİM ÇONOĞLU
Servet-i Fünûn Romanında Beden Yapısı, Bedensel Davranışlar
ve Kişilik İlişkileri Üzerine Bir Çözümleme
BÂKİ ASİLTÜRK
Mehmet Rauf’un Eylül Romanında Dört Unsur
BEYHAN KANTER
Aşk ve İntihar Bağlamında Ferdâ-yı Garâm Romanı
ÜLKÜ ELİUZ
Geleneğin Dirilişi Nazan Bekiroğlu’nun Yusuf ile Züleyha’sı
MEHMET NARLI
Garip Poetikasının Eleştirisi
MİTAT DURMUŞ
Garip Şiiri Bağlamında Geleneğin Sorunsallaştırılması
HASAN KOLCU - GÜRKAN YAVAŞ
“Yeni Lisân”cıların Dilde Sadeleşme Taleplerine Karşı Çıkışın
Bir Şiiri: Lisân-ı Osmânî
HİKMET KORAŞ
Lirika Örneğinde Bahtiyar Vahapzade’de Geleneğin İzleri ve Fuzulî
KAHRAMAN BOSTANCI
“II. Meşrutiyet Döneminde Yayımlanan Resimli Kitâb Mecmuasında Kadına
Bakış Açısı ve Bu Bakış Açısının Cumhuriyet ve Günümüze Etkileri
Bibliyografya
İLYAS DİRİN - ÜBEYDULLAH KISACIK
Özel Sayı ve Dosyalar Bibliyografyası - I (1929-1990)
TAHSİN YILDIRIM
Türk Gazetecilik Tarihi Üzerine Bir Deneme – II
Kitap Tanıtımı
GÜRKAN YAVAŞ
Beşir Fuad’la Kırk Yıl Sonra Yeniden: Beşir Fuad İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti
EYÜP TOSUN
Aşkın Şizofrenik Hâli: Sevim Burak
CEMİL ÖZTÜRK
Burhan Cahit Morkaya ve Gönül Yuvası Romanı
SABAHATTİN GÜLTEKİN
Kitap İçinde Kitap: Katre-i Matem

May
5
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: Y E N İ T Ü R K E D E B İ Y A T I A R A Ş T I R M A L A R I- I, SAYI:1, OCAK-HAZİRAN 2009

altEditörden,
Makale,
Nurullah Çetin, Çağdaş Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanma Meselesine Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi,9
Kabil Demirkıran, Asaf Halet Çelebi'nin Gözünden Bir Devrin Edebiyatı,33
Özlem Nemutlu, Ahmet Haşim Karşısında Orhan Veli,45
Hayrettin Orhanoğlu, Sezai Karakoç'un Şiirinde İmgeler,73
Ali Kurt, Tanzimattan Günümüze Türk Şiiriinde Vatan Temi,105
Nuran Özlük, Türk Matbuatında Mehmet Akif Ersoy,139
Mehmet Narlı, Tanzimat Romanında Beden ve Kişilik İlişkileri Üzerine Bir Çözümleme,165
Seval Şahin, Nahid Sami:Yirminci Asrın Kibar Hırsızı,179
Bedia Koçakoğlu, Dünyanın En Meşhur Kulesi'ne Yakından Bakmak,189
Hasan Kolcu,Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Aruz Arayışları Üzerine Bir Değerlendirme,215
Bibliyografya
İlyas Dirin, Kültür,Sanat,Edebiyat,Tiyatro,Musiki ve Folklor Dergileri(1929-1990),223
Tahsin Yıldırım,Türk Gazetecilik Tarihi Üzerine Bir Deneme-I,285
Kitap Tanıtımı
Bahtiyar Aslan, İsmet Özel,Şiire Damıtılmış Hayat,325
Numan Ayhan Önder, Milli Mecmua Sistematik İndeks,327
Burcu Aslan, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı,Lale Devrinden Tanzimat'a Yenileşme,329
Gürkan Yavaş, Kainatça Tanınmış Türk Şiir Kralı Florinalı Nâzım ve Şaşaalı Edebî Hayatı,331

Nis
16
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: B İ L İ G, SAYI:49, BAHAR 2009

altSema Doğan, Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii’ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler
Süer Eker,Avrupa Birliği’nin Yeni Mottosu ‘Farklılıkta Birlik’ ve Türkçenin ‘Farklılıkta Birlik’teki Yeri
Salih Ercan - İsmail Gökdeniz,Girişimciliğin Gelişim Süreci ve Girişimcilik Açısından Kazakistan
Valeh Hacılar,Karapapak Türk Mitolojisinin Yapısı Üzerine Araştırmalar
Lars Johanson,Türk Dillerinde Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi ve Kıbrıs Türkçesinde Eksikliği
Aziz Merhan,Atabetü’l-Hakayık’ta Birleşik Eylemler
Mustafa Kemal Öztürk,Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okul, Aile ve Toplum İlişkileri Yeterlik Alanına İlişkin Görüşleri ve Öz Değerlendirmeleri
Hülya Pilancı,Avrupa Ülkelerindeki Türklerin Türkçeyi Kullanma Ortamları, Sürdürebilme İmkânları ve Koruma Bilinçleri
Bahir Selçuk,Nergisî’nin Meşâkku’l-Uşşâk’ında Osmanlı Toplum Hayatından Yansımalar
Ö. Naci Soykan,Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri
Ahmet Tayfun,Öğrencilerin Kopya Faktörlerine Bakış Açıları ile Akademik Başarıları Arasında Bir İlişki Var mı?
Fikret Türkmen,Mehmed Emin Efendi’nin Seyahatnamesi’ne Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan
Eyüp Bacanlı,Yayın Değerlendirme: Türkoloji Tarihinde Samoyloviç ve Eserleri
Oğuzhan Karaburgu,Yayın Değerlendirme: Tanpınar, Trajik Bir Şair ve Şiiri
Emine Yılmaz-Nurettin Demir,Yayın Değerlendirme: Özer, Şerife (2008). Die nominale Wortbildung im Altosmanischen: Wiesbaden

Mrt
23
2009
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: A R A Y I Ş L A R, YIL:10, SAYI:19, 2008

altA.Mecit Canatak, Modern Metin İnceleme Yöntemleri ve Alımlama Estetiği, 1-14
Cafer Gariper, Yakup Kadri'nin Rus Edebiyatı Hakkındaki Görüş ve Değerlendirmeleri, 15-28
Oğuzhan Karaburgu, Bir Kurtuluş Savaşı Güncesi ve Atatürk Kurtuluş Savaşında Şiiri, 29-37
Fatih Sakallı, Yansıtma Teorisi Çvresinde Yaşar Kemal'in Ortadirek Romanına Bir Bakış, 39-52
Muharrem Dayanç-Selami Alan, Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Konak Hayatı, 53-80
Bülent Cercis Tanrıtanır, John Steinbeck'in The Grapes Of Wrath, Of Mice And Men, The Pearl, Tortilla Flatt ve Cannery Row Adlı Yapıtlarında "Yoksulluk", 81-99
Suat Kolukırık, Yeşim Çil, Bir Rüya İçin Ağıt: Genç Kimliği ve Madde Bağımlılığı, 101-110
Beyhan Kanter, "Ölüm" ve "Yalnızlık" Ekseninde Sabahattin Kudret Aksal'ın Öyküleri,111-120
Mehmet Necmettin Bardakçı, Ölümsüzlük Düşüncesi ve Ölüm Sezgisi Üzerine, 121-141
Kürşat Öncül, Türk Kültüründe Mekânın Kutsallığı, 143-148
İlker Aydın, Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi, 149-189
Memet Metin Barlık, The Sound Of Silence: Ted Hughes "Out", Dust As We Are", 191-201

Nis
15
2008
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: A R A Y I Ş L A R, YIL:9, SAYI:18, 2007

Yunus BALCI, Edebiyat Adasında Dört Robenson, 1-12

Cafer GARİPER/Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, Reha Çamuroğlu’nun Son Yeniçeri Romanında Güç ve İktidar İlişkileri, 13-28
A. Mecit CANATAK, İnci Aral’ın Taş Ve Ten Romanında Akademisyen Kimlikler, 29-41
Cafer ŞEN, Bir Yapıbozum Örneği Olarak; Divan Yolu’ndan Pera’ya Selametle?,43-52
Zeki TAŞTAN, Osman Cemal Kaygılı’nın Çingeneler’i, 53-68
Muharrem DAYANÇ, Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Eleştirisi Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, 69-117
Mehmet KARACA, Toplumsal Güven Bunalımı, Anomi ve Şiddet, 119-128
Ahmet ALTINTAŞ, Reşit Saffet Atabinen ve Faaliyetleri, 129-150
Ahmet YARAMIŞ, XX. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da Faaliyet Gösteren Bir İngiliz Şirketi: The Oriental Carpet, 151-159
Mustafa ARSLAN, Sözlü Kültürün Yerel Üretimleri: Efe Hikâyeleri, 161-172
Cafer GARİPER/Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, Hayatla Kurmaca Arasında Elif Şafak’ın Siyah Süt  Romanı, 173-218

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 2 ziyaretçi ile toplamda 3 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Aralık 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31