Nis
30
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: TÜRK EDEBİYATI / MAYIS 2007

TÜRK EDEBİYATI / MAYIS 2007
Çöpten Tarih Sofrasına-Konuşan: M. Selim Gökçe
İstanbul'un Son Nişan Taşları
Uzaktan Kumandası da Var: Deniz Özbeyli
Karakol: Kalender Yıldız
Gülüşün Yüreğime Damladı: Necati Kanter
Karanlık Geceydi: Mahmud Derviş
Selim İleri - İlk ve Son Kitap Arasında: İnci Enginün
Evvel'den Konuşurken: Ömer Erdem
Hüzün Sondan Eklemeli Bir Dildir: Fatma Çolak
Otuz Üç: Ali Osman Dönmez
Korkunun Romanı, Romanın Korkusu: Ertuğrul Aydın
Korku: Mustafa Aydoğan
Korkunun Yüzüne Ayna Konmuş Gibi Başkayım Sizinle: Mustafa Aydoğan
Yarım Kalan Şarkı Cahit Sıtkı'nın Sanatkarın Ölümü Şiirini Yeniden Okumak: A. Hamit Yıldız
Küçük Şehzadenin Korkuları: Emre Ayvaz
Korkunun Yazısı-Yazının Korkusu: Hayrettin Orhanoğlu
Kadın: Dehşet Kerime Nadir'in Dehşet Gecesi Romanı Üzerine: Seval Şahin
Poe'da Korku: Ölmek ya da Ölmemek: Ferhat Özkan
Vefatının 50. Yıldönümünde İbnülemin Mahmud Kemal İnal: Dursan Gürlek
Hasret Gazeli: Memduh Cumhur
Baudrillard'ıAnlamak: Şahin Tosun
Sen Ben ve Sükut: İsmail Aykanat
Az-İzlerin İzinde Sarıkamış'ta Bir Yürüyüş: Şükrü Nişancı
Kazib: Filiz Bezirgan
İstanbul Film Festivali Türk Sinemasına Hizmet Ediyor mu?: Coşkun Çokyiğit

Nis
4
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: H E C E / NİSAN 2007.

HECE / NİSAN / SAYI: 124/ 2007

KUM SAATİ
Mehmet Harmancı / Okur! Seyirci Kalma…    3
Necati Mert / Ha Bihruz Bey, Ha Peşref Nargile    5
Suavi Kemal Yazgıç / Gelenekçilik Geleneğe Dahil Değil    6
Hasan Aycın / Çizgi    10
Mustafa Muharrem / Adam Epiği    11
Ömer Aksay / Bahçe’nin Epik Sürgünü    12
Kenan Çağan / Kusursuz Fırtına    15
Ali Emre / Nuh’un Dağa Çıkan Oğlundan Takdir Belgesi    18
Mehmet Ocaktan / Sen / Zakkum ve Gül    19
Rahmi Kaya / Pasaportsuz Kuşlar    21
Selim Erdoğan / Delirme Saatleri    23
Abdullah Şevki / İlk Sabah Maviliğinde Yazılmış    25
Mustafa Oğuz / Ağıthanemde Parçalanmış Ölümler    27
Ali Pektaş/ Masum Melek    28
Fırat Mollaer / Ötekiliğin Dayanılmaz Hali    29
Nalân Yıldız / Baudrıllard’a Serenad    35
Kâmil Aydoğan / Günlüklerim: Hata Notları    40
Gönül Utku / Polisiye Edebiyatı ve Tütün    44
Muammer Öztürk / Osmanlı Gölgesi Eşliğinde Amsterdam Notları
Dosya: EDEBİYATTA PARADOKSUN BİÇİMİ: İRONİ-1
Vefa Taşdelen / İroni    53
Hayriye Ünal / Bir Portre ve Türk Şiirinde Dokuz İronik Söylem    67
Necip Tosun / Öyküde İronik Anlatım    84
Şaban Sağlık / Türk Romanı ve İroni    92
Beliz Güçbilmez / Türk Tiyatrosunda İronik Söz, İronisiz Metin    104
Northrop Frye / Mit Kuramı: Giriş    112
Northrop Frye / Kış Mitosu: İroni ve Hiciv    117
Funda Kızıler / Postmodernist İroni    125
Osman Konuk/ İroni    135
Küçük İskender / Ginsberg/Dadaloğlu Kardeşliği’nde İroni    136
Gökhan Özcan / İroni... Çünkü Ben Böyle Çok Ciddiyim!    138
Işık Yanar / "Devlet ve Tabiat"    140
Yusuf Turan Günaydın / Veled Çelebi’den Abdullah Cevdet’e Mektup    143
Mustafa Aldı / Kızıma Irkçılığı Anlatıyorum’da Toplumsal Sorunlar    149
KİTAPLIK
Hikmetler ve Kıssalar / Yusuf Turan Günaydın    155
Hidâyetname / Muammer Öztürk    156
Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları... / Yusuf Turan Günaydın    158

Nis
1
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: K İ T A P L I K - NİSAN, 2007.

KİTAPLIK / NİSAN
EDİTÖR'DEN
RÜZGÂR GÜLÜ
Azad Ziya Eren, Süreyya Berfe, Sevengül Sönmez
ŞİİR
Mehmet Mümtaz Tuzcu - Kafe Hamra (Celebin Yeri)
Sina Akyol - Onca Ölü’nün Birbirine Söylediği: Hamalşiir
Metin Fındıkçı - Güneşe Nakış
Necmi Zekâ - Şudur Budur
İrfan Yıldız - Kar Havası
Tuncer Erdem - Petropavlovsk-Kamçatski Odense
Ömer Şişman - Yivimser
Hayriye Ünal - Sana İsnat Ettiğim Suçlar
Ahmet Çakmak - Balıklı Gecede Çarşılar
Fahri Öz / Ege Berensel - Re: Beyaz Ova
Selahattin Yolgiden - Yol
Arif Erguvan - The Fil Adam
Ömer Berdibek – Şafak Keder Münzevileri
Sine Ergün - Susmak
SÖYLEŞİ
Seyhan Erözçelik - Kırk Beşinci Yaşın Soruları
ÖYKÜ
Yavuz Ekinci - Aynalar
Kerem Işık - Masal
Barış Acar - Pıhtı
DENEME
Gürhan Tümer - Atları Yazmak Üzerine Söyleşmek
Ahmet Bozkurt - Unutma Zamanı
GÜNLÜK
Tarık Günersel - 18-19 Yaş Düşünceleri
DOSYA
Madame Bovary
Saadet Özen - Ahlâk ve Gerçek
Charles Baudelaire - Gustave Flaubert’in Madame Bovary’si
Oğuz Demiralp - Dil Dilberi
Serdar Rifat Kırkoğlu - Öteki Olma Arzusu: ya da Madame Bovary
Jean-Michel Maulpoix - Emma Bovary Bir Erkekti
Gilles Visy - Burjuva Bir Bovarizmin Uyarlanması ve Gülünçleştirilmesi
BABİL KULESİ
Orhan Suda - Sevgili Şiir
Halide Yıldırım - “Genlerimizde şiir var”
Bâki Asiltürk - Şiir Yıllığı ve “Asaleten Şair”!
Yücel Kayıran - Ebubekir Eroğlu ve Sezai Karakoç’un Şiiri
Sabri Gürses - Türkçede Puşkin: Olga Lebedyeva’dan Azer Yaran’a
Emel Koşar - İstanbul’da Bir Ramazan
BULMACA

Nis
1
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: T Ü R K E D E B İ Y A T İ - NİSAN, 2007.

  TÜRK EDEBİYATI/ NİSAN 2007
 Konuşan: M. Selim Gökçe: Ekmeleddin İhsanoğlu: Mısır'da Türk Varlığı Anadolu'dan Eskidir

  Beşir Ayvazoğlu: Bağdat Geceleri
 Ahmet Hamdi Tanpınar: Musul Akşamları
 Hülya Atakan: Bağdat Köşkü'nden Geçmişe Uzanmak
 Nihat Öztoprak: Şair Ruhi'nin Gözüyle Bağdat
 Fuzuli'nin Türbesi
  Abdullah Uçman: Ölümünün 70. Yılında Abdülhak Hamid
 Bayram Ali Kaya: Osman Nevres'in Bağdat Yahut Vatan Edinilen Gurbet
 Süleyman Nazif: Firak-ı Irak
 Konuşan: S. Kutalmış: Suphi Saaçi: Kerkük'te Türk Kültürünü Saddam Bile Yok Edemedi
 İnci Enginün: Bir Zamanlar'dan Kalan
 Emine Işınsu: İki Kürkük
 Mahir Nakip: Kerkük Halk Müziği Tarihten Günümüze Gelen Hoş Sada
 Ali İhsan Öbek: Muzlum'un Gönül Defterinden
 Osman Mazlum: Canım Kerkük
 Samiha Ayverdi: Türkler ve İman Hayatı
 Cemal Aydın: Fransa'nın İki Büyük Kaybı Henri Troyat ve Jean Baudrillard
 Coşkun Çokyiğit: Canım Kerkük

Nis
1
2007
  Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed Google

DERGİ: V A R L I K - N İ S A N, 2 0 0 7.

VARLIK/ NİSAN 2007
Çizgi-yorum – Semih Poroy /
Sayfa 2
Edebiyatçıların Kamusala –Birlikte– Müdahalesi – Süreyyya Evren / Sayfa 3 İktidarla kurgusal özdeşliğini kırmamış, kendini ulus-devlet terimleriyle okuma yanlısı, çok uslu biri olabilir aydın. Kendisine de piramidin orta-üst katmanlarında bir yer biçmenin büyüsüyle ya da daha basit ve genelgeçer bir kasılmayla piramit dışını göremeyecek şekilde tıkanabilir edebiyatçı.
Süreçler (Şiir) – Tarık Günersel /
Sayfa 5
Sanatçı Duruşu ve Kamusal Alan – Tahir Abacı / Sayfa 6
Muhalefet, tekil bir duruş değil, ciddi bir siyasal örgütlenme sorunudur ve kimi demokratik hakları elde etmenin, örgütlenme ve ifade özgürlüğü üzerindeki engelleri kaldırabilmenin yolu, sanatçıların ‘gösteri’lerinden, ‘demokratik tepki’ler sergilemelerinden çok, örgütlü mücadeleden geçer. Bu açıdan, ‘kamusal alan’a müdahele konusunda, örgütlü mücadele için omuz veren ‘sıradan’ insanların katkıları da önemlidir.
Dışarı Çıkma Cesareti – Erden Kosova /
Sayfa 9
Öncelikli olarak kamusal alanın hem devlet otoritesi, hem de farklı türden muhafazakârlıkların sıkı denetimi altında tutulmasından ileri gelen bir çekingenlik söz konusu. Bu çekingenliğin Diyarbakır’da mevcut olması gayet anlaşılır –kentin yakın geçmişini gözden geçirmek, binlerce ‘fail-i meçhul’u hatırlamak yeterli bu konuda.

Üye Paneli

Üye Adı:
Şifre :

Şifrem?
Üye Olun !

Reklam

  Reklama tıklayarak sitemize katkıda bulunun...

Kİmler Çeviİrİmİçİ

Kullanıcılar :

Arama Motorları : Crawl Bot

Şuan Sitede 0 kullanıcı, 1 arama motoru, 2 ziyaretçi ile toplamda 3 kullanıcı bulunmaktadır.

Takvim

«    Kasım 2018    »
PtSaÇrPrCuCtPz
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930